Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Koepelorganisaties Archiefsector bundelen krachten

25 januari 2016
De Branchevereniging van Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) gaan met ingang van 2016 intensief samenwerken. De leden van BRAIN en KVAN hebben daarmee ingestemd. De besturen van beide verenigingen werken de komende maanden aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat voor de zomer aan de leden wordt gepresenteerd.

"Van buiten naar binnen
BRAIN en KVAN signaleren een toenemende maatschappelijke behoefte aan duurzame en betrouwbare informatie, aan erfgoed en aan kennis over informatiebeheer. De samenleving is een informatiesamenleving geworden en is juist op het gebied van informatie en informatiegebruik sterk in beweging. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van archiefinstellingen, aan de kennis, vaardigheden en attitude van archiefprofessionals en aan de samenwerking in en buiten de archiefbranche. Om aan die eisen te kunnen voldoen, worden de krachten gebundeld. BRAIN-voorzitter Chantal Keijsper: “Samenwerken is cruciaal om de slagkracht van de archiefsector te vergroten en de innovatie van de sector op te pakken.”
 
Focus en massa
Als richtinggevende principes voor hun intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking kiezen BRAIN en KVAN voor ‘focus’ en ‘massa’. De focus is gericht op het digitaal informatiebeheer, dat het functioneren van archiefinstellingen en archivarissen drastisch verandert en nieuwe eisen stelt aan hun rol, positie en functioneren. Vanwege de omvang, de veelvormigheid en de complexiteit van de opgaven rondom het digitaal informatiebeheer achten BRAIN en KVAN verdere krachtenbundeling wenselijk. KVAN-voorzitter Hannie Kool-Blokland: “Vanuit het perspectief van de vervagende grenzen tussen informatiebeheer en de traditionele archieftaak is het zaak om onze blik te verbreden en contacten met de SOD, KNVI en andere verenigingen te intensiveren.” BRAIN en KVAN gaan daarom de komende tijd samen op zoek naar nieuwe samenwerkingsopties in aanpalende werkvelden.
 
Praktische kanten
BRAIN en KVAN kiezen ervoor om in een netwerkstructuur te gaan samenwerken. Beide verenigingen blijven bestaan en geven op basis van een gezamenlijke visie mandaat aan programmagroepen om het gezamenlijke inhoudelijke programma vorm te geven en uit te voeren. Zij voegen hun verenigingsbureaus samen en maken praktische afspraken over communicatie en woordvoerderschap. Om mogelijke spanningen tussen beroepspraktijk en instellingspraktijk te kunnen opvangen en oplossen, stellen zij een Commissie Beroepspraktijk in."

www.archiefbrain.nl

www.kvan.nl
 
Tags:
archieven  
8 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.