Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Call for Papers KVAN dagen 2016 'Values in transition: perspectives on the future of the archival profession'

5 januari 2016
Een Jubileumcongres van de KVAN waarbij de toekomst van de professie van de archivaris en van andere informatieprofessionals centraal staat. Het congres vindt plaats van 15 tot 17 juni 2016 in de Philharmonie te Haarlem, de stad waar de KVAN in 1891 werd opgericht. Voorstellen voor inhoudelijke bijdragen kunnen uiterlijk 15 februari 2016 ingediend worden.

Tijdens het congres geven gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland aan de hand van de kernwaarden uit de beroepscode voor archivarissen hun visie op de veranderende beroepspraktijk. Ook gaan zij in op toekomstscenario’s voor het vak en de professional. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid, verantwoording, dienstverlening, privacy, selectie & waardering, professionaliteit en samenwerking.
 
Oproep
Met deze call wil de KVAN archivarissen en andere informatieprofessionals oproepen om het jubileum mee te vieren door zelf bij te dragen aan het congres. Dien een voorstel in voor een korte presentatie waarbij je – bijvoorbeeld aan de hand van een concrete casus – ingaat op één of een combinatie van de volgende vragen:
 
- Wat zijn voor jou de kernwaarden van je vakmanschap als archivaris, collectiebeheerder of informatiebeheerder? Hoe komen deze in je dagelijkse werk tot uiting?
- Welke visie heb jij op de ontwikkeling van de archief- en informatieprofessie?
- Wat is jouw meerwaarde als professional? Op welke resultaten ben je trots?
- Welke klassieke kennis en kernwaarden moeten we behouden? En wat moeten we volgens jou zo snel mogelijk veranderen?
- Welke nieuwe professionele kernwaarden hebben wij nodig voor de toekomst?
- Wanneer knellen of knelden voor jou de professionele kernwaarden met de dagelijkse praktijk?
- Hoe verhoudt jouw werk zich tot dat van andere professionals in de erfgoedsector of het informatiedomein? Hoe werk je samen? Wat vraagt dat van je?

Meer informatie
kvandagen.conference-websites.co.uk/keynotes/
Tags:
archieven  
4 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.