Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Call for papers Jubileumcongres 125 jaar KVAN

26 november 2015
De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) roept op om papers/voorstellen in te dienen voor het KVAN Jubileumcongres 'Values in transition: perspectives on the future of the archival profession' van 15 tot 17 juni 2016. Deadline voor de voorstellen is 15 februari 2016.

"In 2016 bestaat de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 125 jaar. Dat wordt gevierd tijdens een feestelijk jubileumcongres waarbij de toekomst van de professie van de archivaris en van andere informatieprofessionals centraal staat. Het jubileumcongres vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem, de stad waar de KVAN in 1891 werd opgericht.
 
Tijdens het congres geven gerenommeerde uit binnen- en buitenland aan de hand van de kernwaarden uit de beroepscode voor archivarissen hun visie op de veranderende beroepspraktijk. Ook gaan zij in op toekomstscenario's voor het vak en de professional. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid, verantwoording, dienstverlening, privacy, selectie & waardering, professionaliteit en samenwerking.
 
Oproep
Met deze call worden archivarissen en andere informatieprofessionals opgeroepen om een voorstel in te dienen voor een korte presentatie waarbij je - bijvoorbeeld aan de hand van een concrete casus - ingaat op één of een combinatie van de volgende vragen:
 
- Wat zijn voor jou de kernwaarden van je vakmanschap als archivaris, collectiebeheerder of informatiebeheerder? Hoe komen deze in je dagelijkse werk tot uiting?
- Welke visie heb jij op de ontwikkeling van de archief- en informatieprofessie?
- Wat is jouw meerwaarde als professional? Op welke resultaten ben je trots?
- Welke klassieke kennis en kernwaarden moeten we behouden? En wat moeten we volgens jou zo snel mogelijk veranderen?
- Welke nieuwe professionele kernwaarden hebben wij nodig voor de toekomst?
- Wanneer knellen of knelden voor jou de professionele kernwaarden met de dagelijkse praktijk?
- Hoe verhoudt jouw werk zich tot dat van andere professionals in de erfgoedsector of het informatiedomein? Hoe werk je samen? Wat vraagt dat van je?
 
Een voorstel voor een sessie kan bestaan uit:
 
een presentatie met één spreker (tijdsduur: 15 minuten), waarbij je door de organisatie in een sessie wordt ingedeeld met twee andere sprekers;
of
een inhoudelijk samenhangende sessie met drie presentaties van meerdere sprekers (tijdsduur: 3 x 15 minuten + 15 minuten discussie).

Stuur uiterlijk 15 februari 2016 jouw voorstel naar bureau@kvan.nl o.v.v. “Call for papers Jubileumcongres KVAN”. Een voorstel bestaat uit een inhoudelijke omschrijving van maximaal 250 woorden per presentatie en bevat de namen en contactgegevens van de spreker(s).
 
Er is in het programma ruimte voor een beperkt aantal sessies. De congrescommissie selecteert op de inhoud, de relevantie in relatie tot het thema en de diversiteit van de presentaties en sprekers. De commissie houdt zich het recht voor voorstellen af te wijzen of te vragen een voorstel aan te passen."
 
Meer informatie
kvandagen.conference-websites.co.uk
A
genda DEN
Tags:
archieven  
1 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.