Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Eindrapport Inventarisatie Bibliotheekcollecties in het Netwerk

26 november 2015
Het Eindrapport van de Inventarisatie Bibliotheekcollecties in het Netwerk is verschenen. In de aanloop naar de bouw van De Nederlandse Digitale Bibliotheek onderzocht de KB welke collecties al gedigitaliseerd zijn, welke databases beschikbaar zijn, hoe die informatie kan worden aangesloten op het netwerk van bibliotheken en, van daaruit, op het Netwerk Digitaal Erfgoed

515 collecties in 112 erfgoedinstellingen passeren in het rapport de revue. 

Conclusies
"Er zijn veel meer digitale bibliotheekcollecties aangemeld dan verwacht werd aan het begin van het project".

"Vanuit het bibliotheekdomein wil de KB bijdragen om het “één‑stekker”‑principe in het landelijk netwerk tot stand te brengen. Om dit principe volledig te realiseren is het nodig dat er één contactpunt is voor collectiebeherende instellingen waar deze een digitale collectie kunnen aanmelden. De domeinknooppunten regelen verder samen bij wie de aangemelde collectie thuishoort. Deze partner neemt dan ook contact op met de instelling. Met name voor hybride collecties is dit een ‘must’, aangezien deze collecties (op het eerste gezicht) bij geen enkele domeinhub volledig thuishoren. Ook gaat de KB een plan van aanpak ontwikkelen om de geïnventariseerde collecties waarvoor aansluiting wenselijk is, voor haar domein aan te sluiten aan het landelijke netwerk. Dit plan zal met pilots getoetst worden.

Daarnaast zijn er uit de inventarisatie een aantal punten naar voren gekomen, die ofwel voor de andere domeinknooppunten ofwel voor het netwerk als geheel gelden:

• Collectiebeherende instellingen hebben behoefte aan informatievoorziening en begeleiding bij het uitzoeken van de rechten (auteurs‑ of databankrecht) die op de digitale collecties rusten.
• Het verbindingsproces tussen de domeinhubs dient verder ondersteund te worden (o.a. verdelen en verbinden van collecties, opstellen routekaart, uitvoeren pilots, in kaart brengen relevante lokale en regionale aggregatoren). Overkoepelende huboverstijgende coördinatie is hierin van belang. De nationale strategie voor één digitale infrastructuur van de NDE kan hier zeker bij helpen.
• Bij een groot aantal geïnventariseerde collecties is het advies gegeven om via een ander domeinknooppunt bij het landelijk netwerk aan te sluiten. Deze adviezen zijn afgestemd met de domeinpartners. Verdere actie hiervoor ligt bij deze domei‑ nen.
• Publiek‑private samenwerking onderzoeken met de belangrijkste hostingpartijen (aggregatoren), zodat collecties die door erfgoedinstellingen zijn ondergebracht op kostenefficiënte wijze gekoppeld kunnen worden aan het landelijk netwerk."

Meer informatie
kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/informatie-infrastructuur-diensten-voor-bibliotheken/bibliotheekcollecties-in-het-netwerk
 
Het rapport: kb.nl/kbhtml/bibliotheekcollecties-in-het-netwerk/index.html

Netwerk Digitaal Erfgoed
 
 
1 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.