Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Geslaagde aftrap tournee Netwerk Digitaal Erfgoed

2 november 2015
Donderdag 29 oktober waren de coördinatoren van het werkprogramma van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) te gast bij Tresoar in Leeuwarden. In een geanimeerde bijeenkomst met 31 aanwezigen werden de plannen van het NDE besproken en mogelijkheden tot samenwerking gezocht.

Bertus Douwes van de Bibliotheekservice Fryslân interviewde de coördinatoren over de werkpakketten Digitaal Erfgoed Zichtbaar, Houdbaar en Bruikbaar. Ook uit de zaal was er veel interesse, bijvoorbeeld naar hoe je een voorziening als een termenlijst breder beschikbaar kan maken, of hoe het Netwerk Digitaal Erfgoed kan ondersteunen bij het duurzaam toegankelijk houden van een zojuist gedigitaliseerde collectie. Ook waren er waardevolle suggesties, bijvoorbeeld om gebruik te maken van populaire commerciële kanalen of platforms van buiten de erfgoedsector (zoals YouTube of Google) om zo beter aan te sluiten op de behoefte van de gebruikers van digitaal erfgoed. De coördinatoren nemen deze suggesties mee in de verdere uitwerking van de werkpakketten.

Bertus Douwes en Hans Laagland (werkgroep RedBot) vertelden vervolgens over het project RedBot, een provinciaal knooppunt dat ervoor wil zorgen dat het Friese digitale cultureel erfgoed voor iedereen ter wereld online ontsloten wordt. De uitgangspunten van RedBot lijken erg op die van het Netwerk Digitaal Erfgoed en aansluiting van RedBot op het nationale netwerk ligt dan ook voor de hand.

Tot slot praatte Gijsbert Kruithof van het Nationaal Archief de aanwezigen bij over het project Persistent Identifiers, dat deel uitmaak van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar. Met het op grote schaal in gebruik nemen van Persistent Identifiers willen we een oplossing bieden voor ‘link rot’, oftewel het actuele probleem dat informatie op het internet niet meer te bereiken is zodra het webadres wordt gewijzigd. De behoefte aan zo’n dienst bleek groot bij de aanwezigen; een mooie grond voor verdere samenwerking.
 
Tournee Netwerk Digitaal Erfgoed
Na de aftrap in Leeuwarden volgen er nog zes bijeenkomsten in verschillende delen van het land, om te beginnen op 3 november in Den Bosch. Aanmelden voor deze en volgende bijeenkomsten is nog mogelijk. Zie voor meer informatie hierover de webpagina van het NDE.
 
Over het Netwerk Digitaal Erfgoed
Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. De instellingen komen in actie om op deze ontwikkeling in te spelen. Om samenwerking hierbij te bevorderen werd op initiatief van het ministerie van OCW het Netwerk Digitaal Erfgoed opgezet, bestaand uit instellingen die als knooppunt fungeren voor de sectoren archieven, bibliotheken, kunst & cultuur, media en wetenschap.
10 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.