Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Geld voor versterken Kennisbasis Creatieve Industrie

8 oktober 2015
Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren de komende twee jaar 84 miljoen euro in het versterken van de kennisbasis van de Creatieve Industrie. Daartoe is op 5 oktober een Innovatiecontract gesloten. Daarin staan de afspraken die in het kader van het Nederlandse Topsectoren beleid voor de topsector Creatieve Industrie zijn gemaakt. 

 
De Creatieve Industrie heeft de ambitie Nederland in 2020 tot de meest creatieve economie van Europa te maken. 
Ruim de helft van het investeringsbedrag, 49 miljoen euro, bestaat uit publiek-private samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samenwerken, gestimuleerd en ondersteund door diverse calls en regelingen vanuit de overheid. Daarnaast investeert de overheid in de periode 2016-2017 32 miljoen euro in het versterken van de infrastructuur van de Creatieve Sector. Andere Topsectoren investeren nog eens 3 miljoen euro in gezamenlijke projecten, zogenaamde cross-overs.
Ruim de helft van het investeringsbedrag, 49 miljoen euro, bestaat uit publiek-private samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samenwerken, gestimuleerd en ondersteund door diverse calls en regelingen vanuit de overheid. Daarnaast investeert de overheid in de periode 2016-2017 32 miljoen euro in het versterken van de infrastructuur van de Creatieve Sector. Andere Topsectoren investeren nog eens 3 miljoen euro in gezamenlijke projecten, zogenaamde cross-overs.
 
 
CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie, wil de kennisbasis van de sector verder ontwikkelen en versterken door samen te werken met andere topsectoren en door in te zetten op onderzoeks- en innovatieprogramma’s die cross-sectorale kennisverbinding mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt ruim 24 miljoen euro bij aan de onderzoeksprogrammering van de Topsector Creatieve industrie.
 
Meer informatie
http://www.clicknl.nl/blog/e-84-miljoen-voor-versterken-kennisbasis-creative-industrie/
PDF van het Innovatiecontract
5 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.