Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Nieuwe pagina over Netwerk Digitaal Erfgoed

23 april 2015
DEN heeft een nieuwe pagina toegevoegd aan de website, met informatie over het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het samenwerkingsverband is op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot stand gekomen.

In het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt het Ministerie van OCW nauw samen met de erfgoedsector. Per deelsector (archieven, bibliotheken, musea, onroerend erfgoed, wetenschap) is een landelijke knooppunt benoemd. Samen met kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en landelijke startpagina INNL is zo een kerngroep binnen het Netwerk gevormd. Deze kerngroep heeft de Nationale strategie digitaal erfgoed opgesteld. Het streven is zo veel mogelijk andere erfgoedinstellingen te betrekken bij de uitvoering van deze strategie, ten behoeve van een optimaal gebruik van digitaal erfgoed.

Rol van DEN
DEN treedt op als adviseur van de regisseur van de digitale strategie van het ministerie van OCW. Daarnaast ligt de coördinatie van de werkpakketen bij DEN en zijn een aantal medewerkers betrokken bij de verschillende werkprogramma’s.

Meer weten?
9 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.