Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Publicatie: De Digitale Feiten - Trends in digitaal erfgoed sinds 2008

17 maart 2015
Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed heeft DEN de publicatie De Digitale Feiten - Trends in digitaal erfgoed sinds 2008 gepresenteerd. In dit boekje schetsen Marco de Niet (directeur DEN) en Gerhard Jan Nauta (onderzoeker DEN) een beeld van de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed.DEN heeft, aan de hand van statistische gegevens van ca. 150 Nederlandse erfgoedinstellingen, de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed inzichtelijk gemaakt. Tussen 2008 en 2014 hebben drie Europese onderzoeken plaatsgevonden die de ontwikkelingen rond digitaal erfgoed duiden: NUMERIC en ENUMERATE 1 & 2. DEN heeft in deze onderzoeken de Nederlandse bijdrage gecoördineerd.

In de afgelopen jaren heeft DEN enkele rapporten gepubliceerd die de verzamelde statistische gegevens zonder uitgebreide toelichtingen presenteren. Deze nieuwe publicatie heeft een meer beschouwend karakter en gaat in op vraagstukken zoals ‘Met welke snelheid groeien de digitale erfgoedcollecties in Nederland?’, ‘Wat wordt er gedaan om de bruikbaarheid van ons digitaal erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen?’ en ‘Welke  financiële middelen kunnen we relateren aan de zorg voor digitale collecties?’. Naast het aangeven van opvallende trends wordt er ook ingegaan op het belang van kwantitatief onderzoek voor het erfgoedveld en de methodiek van het Europese onderzoek. De publicatie onderscheidt vier thema’s:
  1. Digitaliseringsactiviteiten.
  2. Toegang tot en gebruik van de digitale collecties.
  3. Duurzame toegankelijkheid.
  4. Uitgaven aan digitalisering.
Uitgave bestellen
De publicatie is uitgegeven in boekvorm en vrij verkrijgbaar via DEN. Je kunt De Digitale Feiten - Trends in digitaal erfgoed sinds 2008 bestellen via communicatie[a]den.nl.

Nieuwe ENUMERATE survey
Op dit moment is er een nieuwe ENUMERATE core survey gaande. Aan de hand van 33 vragen proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken in Nederland op het gebied van digitalisering, toegang, kosten en duurzaamheid van de digitale erfgoedcollecties. Per instelling willen we 1 ingevulde vragenlijst om dubbelingen te voorkomen. Je kunt de enquête invullen tot dinsdag 31 maart. Meer informatie vind je in het nieuwsbericht ENUMERATE 2015: doe mee!, of ga direct naar de survey op www.enumerate.eu.

Meer informatie
10 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.