Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Samen wat kan, individueel wat moet - Bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

2 maart 2015
De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) heeft in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van een netwerk van landelijke voorzieningen bij publieke organisaties voor duurzame toegang tot digitale informatie in Nederland. Op basis van concrete en haalbare scenario's kunnen die organisaties en hun opdrachtgevers gefundeerde beleidskeuzes maken, middelen herschikken en verantwoordelijkheden op landelijk niveau beter benoemen.De kern van de aanpak die de NCDD voorstaat is domeinoverstijgende samenwerking met oog voor de verschillen die tussen de domeinen bestaan (samen wat kan, individueel wat moet). Zonder samenwerking zullen instellingen ieder voor zich het wiel opnieuw uitvinden en op een inefficiënte wijze hun digitale archieven verder uitbouwen. Dit leidt tot dubbel werk en onnodige inzet van tijd, geld en energie. Het bereiken van schaalvoordelen maakt het ook voor de vele kleinere instellingen gemakkelijker te profiteren van beschikbare voorzieningen, diensten en kennis.
 
In de afgelopen jaren zijn er forse stappen voorwaarts gezet: Maar er is ook nog veel waar we onvoldoende inzicht in hebben. Hoe groot is de digitale collectie Nederland inmiddels? Welk deel is goed gearchiveerd en wat verstaan we onder goed gearchiveerd? Welke behoeften hebben collectiebeherende instellingen in Nederland als het gaat om digitaal duurzame archivering? Met welke kosten moeten we rekening houden? En wat is de schaalbaarheid van onze voorzieningen?
 
Met het onderzoek naar een nationale infrastructuur voor duurzame toegang heeft de NCDD getracht een meer concreet beeld te schetsen van de gewenste stabiele organisatorische en technische infrastructuur die het behoud en de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie garandeert. Hoe ziet een dergelijke nationale infrastructuur er uit? Hoe zorgen we ervoor dat deze schaalbaar is? Wat is de beste aanpak om een dergelijke infrastructuur te realiseren? Wanneer we er vanuit gaan dat dit een groeimodel is, hoe ziet een groeimodel er dan uit? En welke stappen zullen er op de korte termijn en op de langere termijn gezet moeten worden?

Presentatie in Week van het Digitaal Erfgoed
De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed op 12 maart. In sessie 2C, infrastructuur voor duurzame toegang, zal Joost van der Nat een presentatie geven over het onderzoek. Ook worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek op die dag aangeboden aan het ministerie van OCW.

Meer informatie
De eindrapportage van het onderzoek wordt eind maart gepubliceerd op de website van de NCDD, www.ncdd.nl.
5 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.