Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Leestip: rapport 'Open Cultuur Data in Noord-Holland'

22 december 2014
In oktober 2014 hebben de Open State Foundation en Kennisland een inventarisatie uitgevoerd binnen de culturele sector in Noord-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland.

In het onderzoek is er met 33 verschillende musea, archieven en historische verenigingen uit de provincie gesproken, om zo te inventariseren wat de huidige stand van zaken met betrekking tot open data is. Daarnaast is er gepeild in hoeverre er behoefte is aan een Open Cultuur Data Masterclass gericht op Noord-Hollandse erfgoedinstellingen.

Uit het bijbehorende nieuwsbericht:

"Resultaten
Uit de inventarisatie komt naar voren dat 55% van de respondenten bekend was met open (cultuur)data en dat alle 33 erfgoedinstellingen (delen van) hun collectie gedigitaliseerd hebben. Meer dan driekwart van de gesproken instellingen ziet kansen om met open data cultureel ondernemerschap te versterken, met name als het gaat om extra bezoekers en bekendheid van instelling en collectie. Daarnaast profiteren vooral de toeristische, cultuurhistorische en creatieve sector van Noord-Hollands volgens de respondenten van hun collectie als open cultuurdata."

Meer informatie
3 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.