Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Leestip: Evaluatie eDepot Nationaal Archief

4 december 2014
Binnen het project Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) ontwikkelt het Nationaal Archief (NA) een eDepot. Het NA heeft onderzoek laten doen naar de capaciteit en schaalbaarheid van het eigen eDepot, de uitkomsten worden gebruikt voor doorontwikkeling. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in het rapport Digitale infrastructuur eDepot.

"Het rapport doet o.a. aanbevelingen aan de RHC’s voor het inrichten van hun digitale dienstverlening. Maar ook toekomstige gebruikers van het eDepot kunnen de uitkomsten benutten, bijvoorbeeld voor het evalueren of (her)inrichten van de eigen ICT-infrastructuur. 

Het rapport
Het onderzoeksrapport Digitale infrastructuur eDepot geeft duidelijkheid over de noodzakelijke doorontwikkelingen van het eDepot en bevat conclusies op het gebied van technische en organisatorische  inrichtingsvraagstukken. Hierbij is het Toetsingskader Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3) gebruikt. Dit kader bevat criteria over bijvoorbeeld beleid, procedures, technologie en beveiliging. Zo kunnen interoperabiliteit, schaalbaarheid en ketenmonitoring worden getoetst. De verbeterpunten en tegenmaatregelen worden in het rapport weergegeven in tabelvorm. 

“Het onderzoek gaf ons een frisse blik op de stand van zaken en bevestigt onze prioriteiten”, vertelt Ruud Yap van programma DTR. Kort samengevat komt het er op neer dat delen van de infrastructuur (hardware, software en informatie) van het eDepot wel al ontwikkeld zijn, maar verder opgeschaald en doorontwikkeld moeten worden. “Dit vanwege de ontwikkelingen van de centrale en decentrale digitale rijkscollectie.”, legt Yap uit. De infrastructuur vormt de basis voor het aansluiten van de RHC’s op het eDepot bij het Nationaal Archief waarmee de mogelijkheid voor opschaling op termijn naar andere overheden wordt opengehouden."

Meer informatie Bron: http://www.archief2020.nl/nieuws/evaluatie-edepot-nationaal-archief
Tags:
archief   duurzaamheid   e-depot  
9 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.