Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Nieuw in de kennisbank - september 2014

29 september 2014
In september is er hard gewerkt aan de kennisbank. De BASIS voor vindbaarheid is deels herzien, DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer is gepubliceerd, er is een standaard toegevoegd en er zijn standaarden bijgewerkt.


Foto: Dave Austria
 
DE BASIS voor auteursrechtenbeheer
Na een zorgvuldig proces van inspraak, met de daarbij behorende diverse tekstherzieningen, heeft DEN een nieuw onderdeel aan DE BASIS toegevoegd: DE BASIS voor auteursrechtenbeheer.  Dit nieuwe onderdeel biedt ondersteuning aan erfgoedinstellingen die hun digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) op internet beschikbaar willen stellen en het auteursrechtelijke aspect daarvan goed willen regelen. DE BASIS heeft zowel betrekking op het ontwikkelen en opzetten van beleid op dit gebied, als op de praktische uitvoering daarvan. De teksten staan nu open voor commentaar.

Lees meer over de nieuwe DE BASIS voor auteursrechtenbeheer in het bijbehorende nieuwsbericht.

Herziening DE BASIS voor vindbaarheid
Naar aanleiding van een discussie over de status van de data-uitwisselstandaard OAI-PMH is het onderdeel ‘hergebruik van data’ van DE BASIS voor vindbaarheid herzien. OAI-PMH is niet langer een minimum standaard voor datagebruik en wordt nu gepresenteerd als een van de aanbevelingen waarmee uitwisseling mogelijk is. Verder zijn de rijkere (in vergelijking met Dublin Core) uitwissel metadatastandaarden LIDO, EAD en MARC-XML als aanbeveling opgenomen. Tenslotte is de veel in open data trajecten gebruikte standaard JSON aan DE BASIS toegevoegd.
 
Meer over de wijzigingen is te vinden in het document Totstandkoming van DE BASIS voor vindbaarheid.  
 
Nieuwe standaard: JSON
JSON staat voor JavaScript Object Notation en is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript. Deze wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver zoals AJAX. De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een alternatief voor XML.
 
Bekijk de volledige standaard: http://www.den.nl/standaard/405/JavaScript-Object-Notation.
 
Bijgewerkte standaarden
De standaardbeschrijving  van het bestandsformaat PDF/A is herzien. Met name de problemen rond PDF/A-3 en de moeizame conversie van PDF naar PDF/A zijn toegevoegd. PDF/A-3 biedt de mogelijkheid om andersoortige bestanden in te sluiten, maar daarmee draagt het wel een potentieel lange termijn opslag probleem in zich.
 
In aanloop naar de vernieuwing van DE BASIS voor AV is de WAV standaard ook bijgewerkt.

Vernieuwde kennisdossiers
Eerder in september verscheen al een bericht over de twee vernieuwde kennisdossiers Tekst en Opslag. Lees het nieuwsbericht: http://www.den.nl/nieuws/bericht/4453.

Meer informatie
2 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.