Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Tweede nulmeting Archief 2020 gestart

18 september 2014
Afgelopen zomer is het tweede deel van de nulmeting van Archief2020 gestart, waarin de huidige situatie met betrokking tot digitalisering bij archiefvormers wordt gemeten. Dit is het vervolg op de eerdere nulmeting onder archiefbeherende instellingen, die DEN in 2013 heeft uitgevoerd.'In het Archiefconvenant 2012-2016 hebben de partners OCW, VNG, IPO en UvW afgesproken een nulmeting uit te voeren naar de stand van zaken van digitaal archiveren van overheidsinformatie. Het Programmabureau van Archief 2020 heeft de opdracht in 2 delen gesplitst: vorig jaar vond een meting plaats naar de situatie bij archiefbeherende instellingen (uitgevoerd door DEN), dit jaar is een meting naar de situatie bij archiefvormers aan de beurt. Beide nulmetingen dienen hetzelfde doel en vullen elkaar aan.  De scope van de ‘nulmeting archiefvormers’ omvat de decentrale overheden, met een doorkijkje naar de situatie bij het Rijk. Het project wordt uitgevoerd door ICTU. Projectleider is Marco Aarts, onderzoeker is Mark van den Broek (InSpiratie). De looptijd van het onderzoek is van juli t/m september 2014.

De nulmeting wordt voor zover mogelijk uitgevoerd met informatie uit bestaande bronnen (eerdere onderzoeken) van diverse betrokkenen, zoals archiefinspecties. Daarnaast voert het onderzoeksbureau gesprekken met vertegenwoordigers van decentrale overheden, koepelorganisaties en overige betrokken partijen. '

Meer informatie
Tags:
archieven   digitalisering  
9 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.