Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrecht goed geregeld - studiedag SIMIN en DEN

2 september 2014
Op dinsdag 30 september organiseren Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN) en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in Leiden een studiedag over de omgang met het auteursrechtelijke aspect van erfgoedcollecties. Op deze dag wordt ook DE BASIS auteursrecht, een nieuw onderdeel van DE BASIS van DEN, gelanceerd.


Foto: Horia Varian

Over auteursrecht is al enige tijd veel te doen. De Auteurswet dateert uit het pre-digitale tijdperk en is niet toegesneden op de moderne tijd waarin het dupliceren en verspreiden van (digitale) informatie inmiddels kinderspel is. Daardoor is een groot spanningsveld ontstaan tussen wat kan en wat mag. Erfgoedinstellingen worden voor grote dilemma’s geplaatst. Enerzijds zijn de mogelijkheden om hun collecties over het voetlicht te brengen schijnbaar grenzeloos en verwacht het publiek inmiddels dat zij van deze nieuwe mogelijkheden gebruik maken, maar anderzijds lopen zij tegen de beperkingen aan van een Auteurswet die gebaseerd is op een analoge samenleving.

Ondanks de vaak verhitte discussies over de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden om het auteursrecht aan te passen, lijkt een aanpassing van de Auteurswet op korte termijn niet realistisch. Voor erfgoedinstellingen betekent dit dat zij zich voorlopig in dit spanningsveld zullen blijven bevinden en dat zij moeten roeien met de riemen die zij hebben.

Doel van de bijeenkomst: praktisch
Roeien met de riemen die je hebt is dan ook precies waar het tijdens de bijeenkomst in Leiden om zal gaan. Naast wat meer inhoudelijke lezingen over diverse aspecten van het auteursrecht zal er met name in de middag veel aandacht zijn voor praktijksituaties van erfgoedinstellingen. Hoe ga je als instelling in dit spanningsveld te werk? Waarmee moet je rekening houden als je je digitale collectie op het internet wilt zetten? Wat zijn de (on)mogelijkheden en hoe zorg je ervoor dat het onderwerp auteursrecht een onderdeel wordt van het beleid van de organisatie?

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van erfgoedinstellingen die te maken hebben met het auteursrechtelijke aspect van collecties.

Deelname en kosten
Deelname kost € 40,00 ex BTW voor leden en € 50 ex BTW voor niet-leden. Aanmelden kan via de website van de Museumvereniging: http://www.museumvereniging.nl/Bijeenkomsten/Secties/SectieSIMIN.aspx.

Wanneer en waar
Dinsdag 30 september 2014.
10.00 – 18.00 uur.
Museum De Lakenhal, Oude Singel 32, Leiden.

Meer informatie
Bekijk het volledige programma in het agendabericht: http://www.den.nl/agenda/bericht/4424.
Tags:
auteursrecht   DE BASIS  
1 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.