Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek DEN nu online

28 juli 2014
In de afgelopen maanden heeft het adviesbureau LAgroup een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor DEN. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een algehele evaluatie van DEN en was een prestatie-eis die het ministerie van OCW aan DEN heeft opgelegd.De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, waaraan 356 respondenten uit de volle breedte van de erfgoedsector hebben deelgenomen:  Het rapport van LAgroup bevat algemene bevindingen en conclusies, maar analyseert ook of musea, archieven en andere typen erfgoedinstellingen verschillend tegen de producten en diensten van DEN aankijken. Ook zijn de behoeften geïnventariseerd die de erfgoedinstellingen in de komende jaren hebben op het gebied van kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed.
 
Evaluatietraject
Dit rapport is een van de bouwstenen van een uitgebreider evaluatietraject dat DEN momenteel doorloopt. In de kamerbrief Meer dan kwaliteit uit 2011 heeft de Staatssecretaris van OCW gesteld dat kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed na 2016 als een verantwoordelijkheid van de sector wordt gezien zonder financiële bijdrage van de overheid (Meer dan kwaliteit, p. 23). De Raad voor Cultuur heeft hierop gereageerd in het instellingsadvies over DEN, door te stellen dat DEN scenario's dient te ontwikkelen die zowel de toekomstige organisatie van de kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed als de positie van Stichting Digitaal Erfgoed Nederland betreffen (Slagen in Cultuur, p. 474).
 
Om deze scenario's op te kunnen stellen, heeft DEN in de afgelopen maanden naast het klanttevredenheidsonderzoek ook een medewerkersonderzoek en een internationale visitatie georganiseerd (zie hierover de blog van Nick Poole, die als voorzitter heeft opgetreden van de visitatiecommissie). Op basis van deze drie componenten zal DEN in het najaar enkele toekomstscenario's ontwikkelen voor de organisatie van kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed vanaf 2017.
 
Met dank!
DEN wil bij deze graag iedereen bedanken die aan dit onderzoek heeft deelgenomen.

Bekijk hier de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek

 
Tags:
Evaluatie   DEN   scenario  
10 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.