Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

ENUMERATE / De Digitale Feiten 2013-2014 (rapport)

22 juli 2014
In dit onderzoeksrapport presenteert DEN de resultaten van de Nederlandse inbreng in het Europese ENUMERATE-project. ENUMERATE ontwikkelt een methode om de voortgang van de groei en het gebruik van digitaal erfgoed in Europa te meten.In 2012 en het voorjaar van 2013 heeft ENUMERATE twee onderzoeksrondes gehouden, waaraan ca. 150 Nederlandse erfgoedinstellingen hebben deelgenomen. Hierover heeft DEN in september 2013 gerapporteerd. In het laatste kwartaal van 2013 is een derde onderzoeksronde in heel Europa gehouden (ENUMERATE Core Survey 2). Op basis hiervan is in het voorjaar van 2014 het eindrapport van ENUMERATE verschenen.
 
Dit rapport van DEN presenteert de Nederlandse bijdrage aan de derde onderzoeksronde. Het betreft de gegevens van 143 erfgoedinstellingen. DEN heeft de Nederlandse data uit het ENUMERATE-project geanalyseerd en op hoofdlijnen vergeleken met de situatie in Europa. In 2008, voorafgaand aan het ENUMERATE project, heeft DEN een vergelijkbaar onderzoek gedaan in een eerder Europees project, Numeric. De Nederlandse resultaten zijn toen gepubliceerd in de publicatie De Digitale Feiten. Later dit jaar verschijnt er een aparte publicatie van DEN waarin de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland op het gebied van digitaal erfgoed in de afgelopen vijf jaar bekeken worden aan de hand van de drie rapportages Numeric 2008, ENUMERATE 2012/2013 en ENUMERATE 2013/2014.

Met dank!
DEN is alle erfgoedinstellingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die ze hebben genomen om inzicht te verschaffen in de digitale praktijk. Hopelijk helpt dit rapport hen weer bij verdere beleidsontwikkeling en activiteiten met hun digitale collecties.

Lees het rapport Meer informatie
8 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.