Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verschenen: Rapport 'International Study on the Impact of Copyright Law on Digital Preservation'

11 augustus 2008
De Amerikaanse Library of Congress heeft onlangs een gezamenlijk rapport gepubliceerd over digitaal bewaren en auteursrechten: 'International Study on the Impact of Copyright Law on Digital Preservation'. SURFfoundation is verantwoordelijk voor de Nederlandse bijdrage.

In het rapport wordt opgemerkt dat digitale werken een korte levensduur hebben en voor toekomstige generaties verloren gaan wanneer niet snel na de totstandkoming van een digitaal werk een begin wordt gemaakt met bewaarmaatregelen. Er wordt gesteld dat auteurswetten en aanverwante regelgeving niet de enige belemmering vormen voor digitaal behoud, maar dat het niettemin buiten kijf staat dat deze wet- en regelgeving voor grote problemen zorgt.

Er worden aanbevelingen gegeven voor wetshervormingen en andere oplossingen om ervoor te zorgen dat bibliotheken, archieven en andere bewaarinstellingen auteursrechtelijk beschermde, digitale informatie zodanig kunnen bewaren dat dit geen strijd oplevert met nationale en internationale wet- en regelgeving.

Lees meer over de Nederlandse bijdrage in het volledige persbericht van SURF: www.surffoundation.nl/smartsite.dws?id=13847

http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?id=13847

De digitale versie van het rapport (pdf, Engelstalig): www.digitalpreservation.gov/partners/resources/pubs/digital_preservation_final_report2008.pdf

6 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.