Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Oproep tot deelname consultatie over auteursrecht

12 december 2013
Op 5 december 2013 heeft de Europese Commissie een consultatieronde geopend over het functioneren van verschillende aspecten van het Europese auteursrecht. Er is een vragenlijst opengesteld over het al of niet functioneren van verschillende aspecten van auteursrecht in het algemeen, en in het bijzonder met betrekking tot digitale informatie en de beschikbaarheid daarvan op internet. Het is de bedoeling dat de consultatie door zoveel mogelijk belanghebbenden wordt ingevuld. Reageren kan tot 5 februari 2014.

Copyright reasons

De publieke consultatie vindt plaats in het kader van de wens van de Europese Commissie om het Auteursrecht te moderniseren en daarmee het functioneren van de Europese interne markt te stimuleren. Precies een jaar geleden, in december 2012, heeft de Europese Commissie dit voornemen in een communicatiebulletin (pdf) bekend gemaakt. Een van die voornemens is de herziening van het bestaande auteursrechtelijke kader (EU copyright framework). De zojuist gestarte publieke consultatie houdt daarmee verband.

Kans voor erfgoedinstellingen
Voor erfgoedinstellingen is dit DE KANS om problemen op het gebied van auteursrecht, die zij bij de uitvoering van hun informatietaak ondervinden, aan te kaarten bij de Europese wetgever. Iedereen wordt verzocht dezelfde vragenlijst te beantwoorden, maar sommige vragen zijn belangrijker voor de erfgoedsector dan andere. Paul Keller (Kennisland), heeft in dat verband een analyse gemaakt: www.kennisland.nl/filter/opinies/nieuwe-auteursrechtelijke-regels-voor-erfgoedinstellingen-europa

Bundelen van de krachten of individueel?
De werkgroep Auteursrecht en Cultureel Erfgoed, bestaande uit vertegenwoordigers van branche instellingen en geïnteresseerde professionals op het gebied van auteursrecht en cultuur, zal 7 januari van 15-17 uur bij elkaar komen om te bespreken of het wenselijker is de krachten te bundelen en een gezamenlijke reactie te formuleren of eventueel een modelreactie op te stellen, of dat individuele reacties de voorkeur genieten. De bijeenkomst staat open voor leden van de werkgroep maar ook voor geïnteresseerde niet-leden. Mocht je bij deze vergadering aanwezig willen zijn, stuur dan een e-mail naar jeanine.tieleman[at]den.nl.

Laat je stem horen!
Iedereen kan zijn stem laten horen: erfgoedinstellingen, rechthebbenden, CBO’s, internetproviders, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, bibliotheken, archieven, omroeporganisaties, uitgevers en last but not least, ook gewone gebruikers van het internet. Iedereen die interesse heeft om de uitkomsten van dit proces te volgen en mogelijk een eventuele gezamenlijke reactie te ondertekenen, kan een email sturen naar jeanine.tieleman[at]den.nl, o.v.v. Consultatie Richtlijn Auteursrecht.

Meer informatie
Lees het persbericht van de commissie en de vragenlijst: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
Tags:
auteursrecht  
6 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.