Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Rapport met aanbevelingen over werkconferentie van VOI©E verschenen

12 december 2013
Eind vorige maand is het rapport 'Flexibel auteursrecht: samen op weg naar oplossingen' verschenen. Het rapport is opgesteld door onafhankelijke deskundigen naar aanleiding van de werkconferentie over de noodzaak tot flexibilisering van het auteursrecht, die Google en VOI©E in april van dit jaar organiseerden.Ter voorbereiding van de werkconferentie konden circa veertig organisaties aangeven welke belemmeringen zij ervaren met het auteursrecht bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Vier daarvan werden als casus gepresenteerd op de conferentie waarbij beide kanten van de casus werden belicht, die van de gebruiker en die van de rechthebbende.
 
In het rapport zijn uit de totale inbreng twaalf knelpunten benoemd die aan de hand van de ingebrachte casussen worden besproken en waarvoor mogelijke oplossingen worden geboden.
 
Aanbevelingen
De belangrijkste conclusie van het rapport is dat flexibilisering van auteursrecht in Nederland niet echt nodig is. Over het algemeen zou het merendeel van de knelpunten volgens de experts kunnen worden opgelost door de flexibiliteit die de huidige Auteurswet volgens hen al biedt, beter te benutten en door meer en betere voorlichting over auteursrecht in het algemeen te geven. Bewustwording dus. Slechts bij vijf van de twaalf knelpunten zou flexibilisering van auteursrecht een oplossing kunnen bieden.

De belangrijkste aanbeveling is om, in navolging van de UK, een zogenaamde ‘copyright hub‘ op te zetten. Deze hub moet een soort ‘one stop for all’  loket worden waar men informatie over auteursrecht kan krijgen en waar onder meer een route wordt geboden naar allerlei mogelijke manieren om het auteursrecht te regelen.
 
Download het rapport
Lees het volledige rapport 'Flexibel auteursrecht: samen op weg naar oplossingen' (pdf).
 
Meer informatie
Tags:
auteursrecht  
10 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.