Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DEN founding father in PiLOD2.0

29 oktober 2013
De pilot Linked Open Data (PiLOD) is een gezamenlijk onderzoeksproject van kennisinstituten, de overheid en partijen uit het bedrijfsleven, geïnitieerd door Geonovum. Op 13 november 2013 maakt PiLOD een doorstart met de kick-off van PiLOD2.0. DEN maakt onderdeel uit van de 'founding fathers' van deze tweede pilot, door deelname vanuit het projectteam Erfgoed & Locatie.

Kennisuitwisseling in de praktijk
In PiLOD2.0 komen onderwerpen aan bod die bijzonder relevant zijn voor het project Erfgoed & Locatie (E&L). Het gaat in PiLOD2.0 vooral over de implementatie van Linked Open Data (LOD) in de praktijk, bijvoorbeeld bij digitaal cultureel erfgoed. E&L kan hier met de (onderzoeks)resultaten van de E&L-pilots een waardevolle bijdrage aan leveren. Omgekeerd kan PiLOD2.0 aan de resultaten van de E&L-pilots bijdragen met kennis van LOD op het snijvlak van geo-informatie en semantiek. Ideeën en oplossingsrichtingen die binnen PiLOD2.0 aan bod komen kan E&L toepassen binnen haar eigen pilots en werkgroepen.

Onderzoeksvragen
Erfgoed & Locatie neemt deel aan PiLOD2.0 door concrete (technische) onderzoeksvragen te beleggen. Een voorbeeld is de eventuele toepassing van GeoSPARQL. GeoSPARQL is door het Open Geospatial Consortium aangewezen als standaard voor de uitwisseling en bevraging van linked (open) geodata. De vraag is in hoeverre GeoSPARQL wordt ondersteund door de opensource GIS-producten die relevant zijn voor de infrastructuur van E&L. De centrale vraag is waar de knelpunten zitten en of E&L duurzaam gebruik kan gaan maken van deze standaard.

Kick-off PiLOD2.0
Ben je geïnteresseerd in deelname aan het vervolg van de pilot Linked Open Data? Meld je dan aan voor de kick-off op 13 november 2013 bij het NWO in Den Haag. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier van Geonovum.

Meer informatie
Zie het agendabericht over de kick-off bijeenkomst PiLOD2.0 bij het NWO.
5 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.