Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Nulmeting Archief 2020 (onderzoek)

3 september 2013
Begin juni is een start gemaakt met het programma Archief2020, dat het Nationaal Archief uitvoert in samenwerking met de archiefsector en de (decentrale) overheden. Onderdeel van het programmaplan van Archief2020 is een nulmeting, als startpunt voor periodiek onderzoek om de voortgang en impact van de innovatieagenda en het uitvoeringsprogramma vast te kunnen stellen. DEN voert momenteel dit onderzoek uit onder archivarissen en archiefbeheerders.

archive_w_7295

De nulmeting omvat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Enerzijds worden kennisbehoeften (bijvoorbeeld rondom e-depots) onder archieven en archiefvormers in kaart gebracht en wordt een evaluatiekader opgezet om te bepalen in hoeverre het uitvoeringsprogramma daaraan tegemoet komt. Anderzijds worden basisgegevens ('facts & figures') verzameld over digitaal archiveren bij de (overheids)archieven.

Het resultaat van de nulmeting helpt bij het stellen van prioriteiten binnen het programma en dient als het ijkpunt voor de midterm review (2014/2015) en de eindevaluatie (2016/2017). Het onderzoek past binnen de vijf programmadoelen van Archief 2020:
  1. digitale duurzaamheid;
  2. openbaarheid en selectie;
  3. toegankelijkheid van de Archiefcollectie Nederland;
  4. collectievorming / documentering van de samenleving;
  5. kwaliteitszorg en bestelversterking.

DEN: nulmeting onder archivarissen en archiefbeheerders
Namens DEN voert Margriet Noordman momenteel het onderzoek onder archivarissen en archiefbeheerders uit. De nulmeting onder archiefvormers (de overheden zelf) valt buiten de opdracht van DEN.

Het onderzoek levert een methodologie (inclusief terminologie en vragenlijst) voor de nulmeting op die ook later in het programma ingezet kan worden om de voortgang te meten. Als onderlegger voor het onderzoek wordt het Reference Model for an Open Archival Informatie System (OAIS) gebruikt. Het onderzoek dient zo veel mogelijk bestaande informatie te hergebruiken en de expertise bij erkende en representatieve deskundigen te benutten.
 
Over Archief 2020
Archief 2020 is een 4-jarig innovatieprogramma dat speciaal is ingericht om te komen tot een archieffunctie die toekomstvast is en dus aansluit bij de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving en de overheid. Kernwoorden in het programma zijn innovatie, samenwerken en implementeren. Meer informatie: www.nationaalarchief.nl/archief2020.
 
Tags:
archieven  
4 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.