Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Monitor Erfgoedinspectie 2011-2012 gepubliceerd

19 juli 2013
Op 17 juli 2013 heeft de Erfgoedinspectie de 'Monitor Erfgoedinspectie. Staat van de naleving 2011-2012' gepubliceerd. In de Monitor presenteert de Erfgoedinspectie de belangrijkste uitkomsten van het monitoronderzoek 2011-2012.

Uit de monitor blijkt dat:
  • Duurzaam en toegankelijk informatiebeheer in een digitale omgeving nog onvoldoende is geregeld bij overheidsinstellingen, waardoor beschikbaarheid van overheidsinformatie niet kan worden gegarandeerd.
  • Toename van de zichtbaarheid en mobiliteit van de rijkscollectie bij de musea vooral betekent dat de collectie toegankelijk wordt gemaakt via internet.
  • Minder dan de helft van de organisaties met een archeologische opgravingsvergunning voldoet aan een tijdige oplevering van de vondsten, opgravingsdocumentatie en een rapport met bevindingen.
  • Archeologie is goed verankerd in de ruimtelijke ordening.
  • De invoering van de Wabo (omgevingsvergunning) volgens de meerderheid van gemeenten weinig effect heeft op de procedure voor de vergunningaanvragen.

Hoge respons
Het onderzoek is uitgevoerd met een digitale vragenlijst, waarmee ruim 790 organisaties die onder toezicht van de Erfgoedinspectie vallen zijn benaderd. Vrijwel alle organisaties hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten van de monitor geven een stand van zaken van de naleving van wet- en regelgeving bij deze organisaties. Daarnaast is gevraagd naar randvoorwaarden voor een goede taakuitvoering, zoals bijvoorbeeld de mate van zelfregulering en inrichting van kwaliteitszorg en of er voldoende personeel en middelen beschikbaar zijn.

Download de Monitor
Lees de volledige publicatie (pdf).

Meer informatie en bron
http://erfgoedinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/detail/monitor-erfgoedinspectie-staat-van-de-naleving-2011-2012/1589

 

Tags:
onderzoek  
5 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.