Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Programma Archief 2020 van start

4 juni 2013




De uitvoering van de innovatieagenda van het Archiefconvenant gaat van start onder de naam Archief 2020. Op vrijdag 31 mei 2013 is het Programmaplan 2013-2016 en het Uitvoeringsplan 2013 ter vaststelling naar het ministerie van OCW gestuurd. Hiermee is de kwartiermakerfase van het programma afgerond.

In het Uitvoeringsplan 2013 staat wat het programma dit jaar in beweging zet en ondersteunt om de archiefsector te helpen bouwen aan een toekomstvaste archieffunctie waarin de sector zich zijn nieuwe rol eigen maakt.

Kernwoorden in het programma zijn innovatie, samenwerken en implementeren. Het werk van de archivaris is in hoog tempo aan het veranderen. Naast het fysieke archief dat voornamelijk uit papier bestaat, neemt de archivering van digitale informatie een hoge vlucht. Dat vraagt om een nieuwe invulling van de rol van de archivaris in de informatieketem. Die nieuwe rol gaan we in gezamenlijkheid ontwikkelen.
 
De afgelopen maanden is met vertegenwoordigers van de archiefsector hard gewerkt aan de invulling van het programmaplan, en afgestemd tussen het ministerie van OCW, Nationaal Archief, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen. Intensief overleg, gewaardeerde aanvullingen en scherpe blikken van alle partners hebben geleid tot een gedragen plan dat een goede basis biedt om mee aan de slag te gaan voor de komende vier jaar.
 
Meer informatie
De plannen zijn te vinden op www.nationaalarchief.nl/archief2020. Daar staat ook een samenvatting van de voorgeschiedenis van het programma. Een eigen programmasite met uitgebreide informatie en interactiemogelijkheden is in ontwikkeling. Tijdens de KVAN-dagen op 10 en 11 juni in het Stadsarchief Amsterdam presenteert Martin Berendse – algemeen rijksarchivaris en namens OCW verantwoordelijk voor de uitvoering – de contouren van het programma aan de archiefsector.
Tags:
archieven  
6 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.