Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Advies 'Waardeer Samenwerking' verschenen

26 april 2013
Op 23 april 2013 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het advies 'Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed' aan het Comité van Ministers aangeboden. Het advies is opgesteld door Marco de Niet (directeur DEN) en collega's van FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), in overleg met een brede vertegenwoordiging uit de ministeries en instellingen uit het veld.Het advies richt zich in eerste instantie tot beleidsvoorbereiders/makers. Om het duurzaam beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van Nederlandstalig digitaal erfgoed te optimaliseren biedt Nederlands-Vlaamse samenwerking een grote meerwaarde. Samenwerking levert schaalvoordelen op en door afstemming van activiteiten wordt er efficiënter gewerkt. Bovendien worden er kosten bespaard.

Het advies signaleert als belangrijkste knelpunten:
  1. De veelal projectmatige aanpak van digitalisering staat op gespannen voet met structurele behoeften.
  2. Institutionele belangen overheersen.
  3. Waardecreatie is onvoldoende onderbouwd.
  4. Geschikte verdien- en businessmodellen zijn nog niet voorhanden.
Oplossing van deze knelpunten vraagt om gewijzigd beleid, om de vervulling van belangrijke randvoorwaarden en om strategische inzet van middelen van de Nederlandse, de Vlaamse en de samenwerkende Nederlands-Vlaamse overheden.

Volledig advies
Lees het volledige advies via de website van de taalunie, of als pdf-bestand.
Tags:
Taalunie   taal   digitalisering   DEN  
9 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.