Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Beleidsmatige en juridische belemmeringen verhinderen instellingen tot bijdragen aan Europeana

8 april 2013
In een rapport dat tot stand is gekomen in opdracht van Europeana Inside en dat vandaag is verschenen, hebben consultants Naomi Korn en Professor Charles Oppenheim (specialisten op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht) enkele cruciale juridische, licentiële en beleidsmatige uitdagingen geïdentificeerd die er de oorzaak van zijn dat erfgoedinstellingen terughoudend zijn om voorvertoningen en/of metadata van (delen van) hun collecties beschikbaar te stellen aan Europeana.Over Europeana
Europeana is het grote, door de Europese Commissie gesubsidieerde, project dat een open en betrouwbaar portal wil bouwen voor de digitale rijkdommen van Europa's culturele erfgoed. Een van de doelstellingen daarbij is om de verschillende Europese collecties met elkaar te verbinden. Ook ondersteunt Europeana de culturele erfgoedsector door kennisoverdracht, innovatie en belangenbehartiging.

Afhankelijkheid van bijdrage instellingen
Europeana is voor haar content afhankelijk van wat erfgoedinstellingen kunnen en willen aanleveren. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk instellingen aan Europeana deelnemen, is het noodzakelijk dat de aanlevering van content zo eenvoudig mogelijk wordt. Alhoewel er veel initiatieven zijn om deelname van instellingen aan Europeana te stimuleren, blijkt in de praktijk dat er nog veel meer technische, beleidsmatige, juridische en licentiële belemmeringen te zijn die dat juist verhinderen.

Over Europeana Inside
Europeana Inside is een pan-Europees project waarbij 27 partners zijn betrokken en dat tot doel heeft een European Connection Kit (ECK) te ontwikkelen. Door deze ECK moet het voor Europese instellingen eenvoudiger worden om deel te nemen aan aggregatiediensten zoals Europeana. DEN is binnen het project leider van werkpakket 2 en verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de wensen en eisen waaraan de ECK moet voldoen.  

Over het rapport
Het onderzoek van Naomi Korn en Professor Charles Oppenheim (specialisten op het gebied van Intellectureel Eigendomsrecht), naar de juridische belemmeringen die er de oorzaak van zijn dat collectiebeherende organisaties geen bijdragen leveren aan Europeana, is in opdracht van DEN binnen werkpakket 2 van Europeana Inside uitgevoerd. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van interviews, vragenlijsten, praktijksituaties en deskresearch.

Onderzoeksresultaten
Op basis van het onderzoek tonen de consultants aan dat de cruciale belemmeringen waar organisaties tegenaan lopen als zij (delen van) hun collectie beschikbaar willen stellen aan Europeana niet in de eerste plaats worden veroorzaakt door bekende juridische beperkingen (die nu eenmaal voortkomen uit het auteursrecht, het databaserecht en de bescherming van data), of door de dubbelzinnigheid en tegenstrijdigheid van een deel van de copyrightwetgeving binnen de Europese lidstaten, maar dat ze juist organisatorisch van aard zijn: de bereidheid van een organisatie tot het nemen van risico's en de afweging die binnen een organisatie wordt gemaakt tussen het belang van publiek hergebruik van bijvoorbeeld voorvertoningen en/of metadata versus de potentiële commerciële kansen die dit materiaal voor de organisatie biedt.

Aanbevelingen
In het rapport worden zowel aan het consortium van Europeana Inside, als aan organisaties die met (een deel van) hun collectie willen bijdragen aan Europeana een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan. Zo vinden de consultants het essentieel dat organisaties die in Europeana willen participeren, eerst op beleidsniveau een risico-analyse uitvoeren en tevens een rechtenbeheerssysteem opzetten waarin de rechten van de door hen beheerde collecties nauwkeurig worden geregistreerd op zowel (deel)collectieniveau als op objectniveau. Pas dan zal het voor instellingen mogelijk zijn om op grote schaal thumbnails en metadata aan Europeana ter beschikking te stellen en dus een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de rijkdom van culturele en historische informatie die in Europeana aanwezig is.

Download het rapport
Download het volledige rapport van Naomi Korn en Professor Charles Oppenheim op www.europeana-inside.eu/documents/index.html (ga naar het IPR rapport).

Meer informatie
Tags:
DEN   Europa   Europeana   rechten  
8 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.