Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Oproep: Doe mee aan vergelijkend onderzoek naar digitale erfgoedcollecties op Europees niveau

18 januari 2013
In de maand februari 2013 organiseert het Europese project ENUMERATE verdiepend, EU-breed onderzoek naar digitale erfgoedcollecties: de ENUMERATE Thematic Survey. DEN coördineert de Nederlandse deelname aan de survey en roept alle geïnteresseerde erfgoedinstellingen zich aan te melden voor deelname. Meld je nu aan!De ENUMERATE Thematic Survey is een logisch vervolg op de begin 2012 georganiseerde Core Survey. In de Thematic Survey wordt in afzonderlijke deelonderzoekjes ingezoomd op de grootte van digitale collecties, de kosten die ermee gemoeid zijn, en de manieren waarop instellingen hun collecties toegankelijk (kunnen) maken.
 
Thema 1: kosten en beschikbaarstelling
Voor het deelonderzoek naar de kosten van erfgoedcollecties nodigt DEN vijf instellingen (musea, erfgoedbibliotheken, archieven of AV-instellingen) uit om mee te doen aan een test. De test bestaat eruit dat aan de hand van een gestructureerde lijst van posten wordt geraamd wat het kost om digitale erfgoedcollecties op te bouwen (digitalisering, verwerving en verwerking born digital collecties) en wat het kost om zulke collecties beschikbaar te stellen en te beheren, ook op de lange termijn.
 
Thema 2: Gebruik van digitale erfgoedcollecties
Ook aan het onderzoek naar het gebruik van erfgoedcollecties kunnen vijf Nederlandse instellingen meedoen. Dit onderzoek focust op het in kaart brengen van de manieren waarop erfgoedinstellingen hun digitale collecties aanbieden en welke toekomstplannen er op dit vlak bestaan. 
 
Deelname dient een wederzijds belang!
Het verzamelen van erfgoedstatistieken is van direct nut voor de gehele erfgoedsector. De geaggregeerde resultaten van het onderzoek worden teruggegeven aan de sector via rapportages en een open data platform. Op die manier kunnen instellingen hun plannen en prestaties vergelijken met die van andere instellingen in nationaal of Europees verband. Bovendien kunnen Nationale en Europese overheden uit de statistieken leren op welke terreinen extra stimulering van overheidswege wenselijk of noodzakelijk is.
 
Meedoen?
Belangstelling om mee te werken aan het onderzoek? Stuur een email naar den@den.nl
 
Meer informatie
Lees meer over het ENUMERATE Thematisch Netwerk: www.den.nl/pagina/351/
Tags:
statistieken   onderzoek   kengetallen   Europa  
5 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.