Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Onderzoek naar behoefte aan training over beheer en behoud van digitale collecties

14 november 2012
Onlangs publiceerde het Europese project Digcurv (Digital Curator Vocational Education Europe) een onderzoeksrapport naar opleidingsbehoeften binnen (erfgoed)instellingen, bij het beheren en conserveren van digitale collecties. Uit dit onderzoek blijkt dat medewerkers binnen instellingen, die verantwoordelijk zijn voor  behoud en beheer van digitale (data)collecties, een zeer grote behoefte hebben aan relevante opleidingen op verschillende niveaus.

Projectwebsite

Het onderzoek leverde 454 reacties op uit 44 verschillende landen, voor het merendeel afkomstig uit Europa. De onderzoeksresultaten laten zien dat een overweldigende meerderheid van de deelnemende organisaties (75%) zich nu al bezighoudt met de langdurige opslag van digitale bestanden, en dat 20% van plan is om dit in de nabije toekomst te gaan doen. Desondanks is meer dan de helft van deze organisaties niet van plan hier nieuw gespecialiseerd personeel voor aan te trekken, maar zullen de nieuwe taken worden ondergebracht bij de bestaande personele bezetting. In veel gevallen zal deze niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om de nieuwe werkzaamheden uit te oefenen, waardoor er bij deze organisaties grote belangstelling is voor gerichte training op dit gebied.

Over het onderzoek
In het kader van de doelstellingen van het project heeft Digcurv twee onderzoeken uitgevoerd naar de volgende deelonderwerpen:
  1. de beschikbaarheid van relevante opleidingen voor medewerkers die belast zijn met behoud en beheer van digitale (data) collecties;
  2. de behoefte bij (erfgoed)instellingen naar specifieke opleidingen voor deze medewerkers.
     
Over Digcurv
DigCurV is een Europees project (Digital Curator Vocational Education Europe) dat tot doel heeft om enerzijds een kader te scheppen voor de ontwikkeling van lesprogramma’s op het gebied van behoud en beheer van digitale (data) collecties en anderzijds om een netwerk van belanghebbenden op dit gebied op te zetten.

Download de rapporten
Meer informatie
Projectwebsite: www.digcur-education.org/
DEN-nieuwsbericht: De Digital Curator Game van DigCurV
DEN-nieuwsbericht: Enquête naar opleidingsbehoeften rond digitale duurzaamheid

-----------------------------------------
10 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.