Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Victorine van Schaick-, BibliotheekInitiatief- en ScriptiePrijs 2012

17 juli 2012
Op 15 november 2012 reikt het bestuur van het Victorine van Schaick Fonds NVB haar jaarlijkse prijzen uit, tijdens het NVB Lustrumcongres in het Beatrixtheater in Utrecht. De prijzen zijn bedoeld om innovatie in de bibliotheekbranche te stimuleren. Het insturen van initiatieven of publicaties die in aanmerking komen voor de prijs is mogelijk tot 15 september 2012.


Kanshebbers voor de prijzen zijn informatieprofessionals die recent een afgeronde bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het bibliotheek vak in de ruimste zin van het woord. De bijdrage kan bestaan uit een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie, maar kan ook een bijzonder en vernieuwend initiatief zijn. Alles dat op vernieuwing gericht is kan meedingen naar de Victorine van Schaick Prijs 2012.
 
Victorine van Schaick Prijs
De Victorine van Schaick Prijs NVB bestaat uit een bedrag van 1500 euro en een bronzen penning. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor één of meer publicaties op het terrein van bibliotheek en informatie. Alle soorten publicaties komen in aanmerking: artikelen, boeken, rapporten, scripties, blogs enz. en zowel in gedrukte als digitale elektronische vorm.
 
BibliotheekInitiatiefPrijs
Naast de Victorine van Schaick Prijs reikt het fonds de BibliotheekInitiatiefPrijs uit. De BibliotheekInitiatiefPrijs, ter grootte van 1000 euro, wordt uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die op eigen initiatief een vernieuwende activiteit heeft ontplooid waardoor het bibliotheekvak in beweging is gekomen.
 
Scriptieprijs
Tot slot reikt het fonds ook een Scriptieprijs uit. Voor deze prijs worden alle afstudeerders of afgestudeerden opgeroepen hun master of bachelor thesis in te zenden. Ook promovendi kunnen hun proefschrift aanmelden.
 
Voorwaarden
Voorwaarde is dat de bijdrage na 31 december 2010 geschreven, ontwikkeld of verdedigd is. De inzending moet voorzien zijn van een kort cv van de inzender.
 
Deadline
Initiatieven of publicaties die voor de prijzen in aanmerking komen kunnen tot 15 september 2012 gestuurd worden naar: Ans ter Woerds, secretaris Victorine van Schaick Fonds NVB (ans.terwoerds@gmail.com)

Meer informatie
www.nvb100.nl/stichting-vvsf/2012/4/8/oproep-tot-inzendingen-voor-victorine-van-schaickprijs-nvb-2.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tags:
bibliotheken   innovatie  
7 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.