Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Nationale aggregator 'Digitale Collectie NL' gelanceerd

29 juni 2012
Tijdens de DEN-studiedag 'Baas over eigen metadata?', op 28 juni 2012 in het GeldMuseum in Utrecht is de nationale aggregator ‘Digitale Collectie NL’ gelanceerd. Met dit project wordt de aanwezigheid van het Nederlandse erfgoed in Europeana vergroot.Doel van het project
Het doel van de ‘Digitale Collectie NL’ is de aanwezigheid van het Nederlandse erfgoed op de Europese erfgoedportal Europeana te vergroten, door de metadata van miljoenen digitale erfgoedobjecten nationaal te ontsluiten.

Vier domeinen
Het project is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid en DEN. De eerste vier instellingen treden op als zogeheten ‘aggregatoren’ voor de verschillende erfgoeddomeinen. Zij zijn voor de instellingen binnen dat domein de makkelijkste route om de collectie te laten ontsluiten. DEN is vanuit haar rol als kennis- en expertisepartner betrokken bij het project.

Een centrale index
De vier aggregatoren zijn verantwoordelijk voor de aggregatie van metadata uit de verschillende erfgoeddomeinen. Deze worden samengebracht in een centrale index die binnenkort toegankelijk is via de website www.digitalecollectie.nl.

Standaard
De nationale aggregator verschaft een standaard voor de aansluiting van digitale erfgoedcollecties op (inter)nationale diensten en voorzieningen. Het project zorgt ervoor dat de verspreide digitale collecties op één punt samenkomen, en vervolgens weer gebruikt kunnen worden in diverse toepassingen, door erfgoedinstellingen en Europeana, maar ook door andere (her)gebruikers. Zo kunnen de metadata de basis vormen voor innovatieve toepassingen binnen virtuele tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, digitale leermiddelen en toeristische applicaties.  

Achtergronden
Het project bouwt voort op de techniek en kennis die is opgebouwd in eerdere projecten als Nederlands Erfgoed Digitaal, Digitaliseren met Beleid en Beelden voor de Toekomst. Het project Digitale Collectie wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie
www.den.nl/thema/126/digitale-collectie-nederland

Bron
http://digitalecollectie.nl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.