Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Kick-off Europeana Inside

23 april 2012
Op 2 april 2012 is Europeana Inside (EU-Inside) gestart, een nieuw en omvangrijk Europees project voor digitaal erfgoed. EU-Inside gaat deelname van erfgoedinstellingen aan Europeana makkelijker maken. Aan het project doen 28 partners uit 15 Europese landen mee, waaronder DEN. Op 17 en 18 april 2012 was de eerste bijeenkomst van het projectnetwerk in London.

Europeana Inside (@EuropeanaInside) wil de aanlevering van collecties aan samenwerkingsverbanden als Europeana zo makkelijk mogelijk maken. Hoewel de interesse bij erfgoedinstellingen om hun collecties in breder verband aan te bieden groot is, zijn er nog allerlei technische, juridische, financiële en organisatorische factoren die dat nu belemmeren. EU-Inside moet daar een eind aan maken. Door vergaande automatisering is het in de toekomst niet langer de vraag of je kán deelnemen (praktisch), maar alleen nog of je wíl deelnemen (strategisch). Als proof of concept voegen de 15 projectpartners met collecties tijdens het project in totaal 960.000 nieuwe objecten aan Europeana toe. Na oplevering daarvan kunnen nog eens 7.000 Europese collectie-instellingen, als zij dat willen, direct op dezelfde makkelijke manier aan Europeana aanleveren.Best Practice Network en de Europeana Connection Kit
EU-Inside is een zogenaamd Beste Practice Network. De aanpak concentreert zich op een set hulpmiddelen die (collectie)informatie vanuit collectieregistratiesystemen en objectbeheersystemen direct beschikbaar stellen aan verzamelsites (aggregatoren) zoals Europeana. De zogeheten Europeana Connection Kit zorgt voor de juiste formaten van de beschrijvingen en de goede licenties daarvan, en voor de voorwaarden voor hergebruik van de beschreven objecten. Als technisch projectpartner zijn verschillende softwarebedrijven voor het erfgoed in het netwerk opgenomen, waaronder Adlib. Samen hebben deze bedrijven de genoemde 7.000 collectiebeheerders als klant verspreid over heel Europa. De Europeana Connection Kit moet niet alleen in staat zijn metadata te verzamelen, maar ook om deze weer terug te sluizen naar de collectieregistraties. Dat biedt erfgoedinstellingen de kans om zelf ook te profiteren van de kennis die aan de collectie wordt toegevoegd, door verrijking met thesaurustermen, semantische verbindingen en user generated content.
 
De rol van DEN
Binnen het project is DEN leider van werkpakket 2 voor het opstellen van specificaties. In die rol zijn wij ook lid van het kernteam, dat onder leiding staat van CollectionsTrust. Het zwaartepunt van onze taak ligt in de tweede helft van 2012. Door deelname aan het project kan DEN er voor zorgen dat de in Nederland opgebouwde praktijk van goed digitaliseren doorklinkt in Europeana en in het internationale ecosysteem van digitaal erfgoed. Wellicht dat onze kennisbank ook internationaal een nuttig instrument kan zijn. In ieder geval biedt het project de kans om de kennisbank te verrijken met relevante kennis van buiten Nederland. Praktisch gezien gaat ook de Nederlandse aggregator waar DEN bij betrokken is, DigitaleCollectie.nl, profiteren van de resultaten van EU-Inside. Zo komt de Digitale Collectie Nederland, waarvoor DEN zich al vanaf haar oprichting voor inzet, een stapje dichterbij.
 
Meer informatie
Binnenkort start Europeana Inside met haar eigen nieuwsvoorziening. Uiteraard houden wij je via de nieuwskanalen van DEN de komende 30 maanden ook op de hoogte van de voortgang van het project en van de meerwaarde die EU-Inside Nederlandse erfgoedinstellingen gaat bieden.
Zie voor meer informatie de website van Europeana Inside www.europeanainside.eu, of mail naar: Marco.Streefkerk@den.nl.
Zie ook de vacature Projectmedewerker Internationale Activiteiten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.