Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Hoge respons op ENUMERATE-enquete

27 maart 2012
De afgelopen twee maanden hebben in heel Europa meer dan 2.000 instellingen meegedaan aan de ENUMERATE Core Survey, het door de EU geïnitieerde onderzoek naar de status van digitalisering in erfgoedcollecties. Ook de Nederlandse bijdrage aan het onderzoek overtrof alle verwachtingen. Het streefaantal is met ruim 30% overstegen. Als ENUMERATE-partner wil DEN dan ook alle deelnemende Nederlandse instellingen hartelijk bedanken.

Alsnog meedoen?
De survey werd op 19 maart 2012 formeel afgesloten, maar de vragenlijst is nog tot 31 maart 2012 in te vullen op www.enumerate.eu/en/survey.

 

Het hoge aantal respondenten maakt het mogelijk om interessante conclusies te trekken over de voortgang van de erfgoeddigitalisering, de kosten van het digitaliseren, en de verschillende manieren waarop instellingen hun collecties langs digitale weg toegankelijk maken en voor de toekomst veilig proberen te stellen.
 
Eerste indruk, onder voorbehoud
Zo is na een eerste ruwe inspectie van de data de (zeer) voorlopige conclusie dat ongeveer 50% van de deelnemende instellingen born-digital erfgoed verzamelt, zoals digitale foto’s, video's, e-mailberichten en websites. Dat is een opmerkelijk hoog aantal, gezien de aarzeling waarmee de erfgoedwereld volgens eerdere onderzoeken op dit terrein actief was. Ook lijkt het erop dat Europese instellingen over het geheel genomen nog niet uitgaan van dramatisch afnemende budgetten voor de digitalisering van cultureel erfgoed.
 
We zijn hierbij wel voorzichtig met al te voorbarige conclusies. Het team van ENUMERATE is nog maar net begonnen met het opschonen van de data, het bepalen van de validiteit van (deel)uitkomsten, het statistisch analyseren van de gegevens, enzovoorts. Solide uitspraken zijn dus nog niet goed mogelijk.
 
Publicatie van de resultaten
Instellingen die aan het onderzoek hebben meegedaan krijgen toegang tot een rapportage waarin de eigen instellingsgegevens worden vergeleken met nationale en internationale data.
 
Voor alle geïnteresseerden zullen globale onderzoeksuitkomsten dit voorjaar worden gepubliceerd via de website van het ENUMERATE Thematisch Netwerk en via de LinkedIn-groep van ENUMERATE.
 
Meer informatie
Lees het achtergrondartikel over ENUMERATE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tags:
DEN   ENUMERATE   Europa   cross-sectoraal   kengetallen   onderzoek  
5 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.