Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

UvA investeert in onderzoek 'Cultureel erfgoed en digitale ontsluiting'

20 januari 2012
De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat de komende vijf jaar vier miljoen euro investeren in het onderzoekszwaartepunt 'Cultureel erfgoed en digitale ontsluiting'. Cultureel erfgoedinstellingen die mee willen werken aan het onderzoek, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Website UvA Zwaartepuntenonderzoek

Het onderzoek richt zich op de identificatie met cultureel erfgoed in het heden, waarbij erfgoed niet alleen opgevat moet worden in de conventionele materiële betekenis van gebouwen, kunstwerken en tradities, maar ook in de immateriële betekenis van (nationale) identiteit en gedachtegoed. De perceptie van cultureel erfgoed in het heden vindt vooral plaats door middel van digitale ontsluiting, een essentiële schakel in de disseminatie van kennis over erfgoed.

Onderzoeksvragen
Het overkoepelende programma stelt de volgende onderzoeksvragen:
  1. Wat is de relatie tussen contemporaine percepties van materieel cultureel erfgoed en veranderende opvattingen over conservering en restauratie?
  2. Wat is de functie van cultureel erfgoed in het dynamische proces van identificatie met de stedelijke en (supra)nationale omgeving?
  3. Hoe kunnen we de wetenschappelijke kennis over deze processen via digitale technieken vergroten en op interactieve wijze ontsluiten?

Beoogde resultaten
Het doel van de gezamenlijke onderzoeksfocus is te komen tot nieuwe inzichten in de historische en contemporaine functie van erfgoed en in de culturele processen die hiermee gepaard gaat (kenniscreatie). Bovendien zal een gezamenlijke onderzoeksfocus een belangrijke inhoudelijke impuls geven aan innovatieve, digitale methoden van ontsluiting en presentatie (kennisdisseminatie).

Doe mee!
Voor het onderzoek wordt samenweking gezocht tussen geesteswetenschappers en het cultureel erfgoedveld. Lijkt het je als erfgoedinstelling interessant om mee te doen aan het onderzoek? Neem dan contact op met Trilce Navarette door het sturen van een email naar T.Navarrete@uva.nl.

Seminars
Het Zwaartepunt ‘Cultural Heritage and Identities’ start op 26 januari 2012 met een serie seminars m.b.t. het nieuwe onderzoek. Lees meer over deze seminars via: www.den.nl/agenda/bericht/3327

Meer informatie
http://hum.uva.nl/onderzoek/zwaartepunten.cfm
Tags:
onderzoek  
2 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.