Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Input gevraagd voor nieuw beleidsplan DEN

16 december 2011
Op 1 februari 2012 dient DEN het nieuwe beleidsplan voor de periode 2013-2016 in bij het ministerie van OCW. Ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan voerden we enkele rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers uit de erfgoedsector en aangrenzende sectoren. Het verslag van deze gesprekken en een conceptversie van onze missie en hoofddoelstellingen in de komende beleidsperiode zijn nu online raadpleegbaar. We nodigen een ieder van harte uit op deze stukken te reageren!

call to action

Gespreksverslag: wensen en noden voor digitaal erfgoed
In de gesprekken met vertegenwoordigers uit de erfgoedsector en aangrenzende sectoren is kritisch teruggekeken op het werk en de resultaten van DEN in periode 2009-2011. Daarnaast is er gesproken over de wensen en noden van de erfgoedsector in de komende jaren op het terrein van digitalisering van cultureel erfgoed. De uitkomsten van de gesprekken geven richting aan de beleidskoers van DEN in de komende jaren. Margreet Windhorst van bureau Raamwerk coördineerde de rondetafelgesprekken en stelde er na afloop een verslag van op, dat we hierbij openbaar beschikbaar stellen.
Lees het verslag (pdf).
 
Missie en hoofddoelen van DEN in 2013 - 2016
Het nieuwe beleidsplan voor de periode 2013-2016 is inmiddels in wording. De missie en de hoofddoelstellingen zijn in concept geformuleerd. Bekijk hieronder de missie van DEN in 2013-2016:
 
“Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is het Nederlandse kenniscentrum voor digitaal cultureel erfgoed. DEN vergroot de zichtbaarheid en beschikbaarheid van digitaal cultureel erfgoed ten behoeve van de kennissamenleving. DEN ondersteunt de gehele erfgoedsector bij duurzame digitalisering en ontwikkeling van digitale dienstverlening. Als netwerkorganisatie stimuleert DEN de Nederlandse erfgoedinstellingen vraaggericht en efficiënt samen te werken in digitale netwerken.”
 
Lees daarnaast de hoofddoelen van DEN in 2013 - 2016 (pdf).
 
Denk mee over de toekomst van DEN!
Heb je een mening over de toekomst van DEN? Lees dan het verslag van de gesprekken en de missie en hoofddoelen van DEN en geef je reactie erop via de LinkedIn groep van DEN of via den@den.nl. Alle reacties zijn welkom. Hartelijk dank voor het meedenken!
Tags:
beleid   DEN  
1 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (1)

charles van den heuvel - donderdag 22 december 2011 om 08:23
Mooie korte forumlering van hoofdmissie, maar ik ,is in het streven de beschikbaarheid van digitaal cultureel erfgoed voor de kennissamenleving te vergroten een visie op digitalisering ten behoeve van onderzoek, met name in de geestes- en sociale wetenschappen.
Marco de Niet - donderdag 22 december 2011 om 16:54
Beste Charles, dank voor deze goede opmerking. De digitale infrastructuren zoals die nu voor de humaniora worden opgezet zijn absoluut van groot belang voor de valorisatie van de digitaliseringsinspanningen door het erfgoed. DEN heeft enkele recente nieuwe NWO-aanvragen ondersteund, zoals Clariah en Alfalab. Ik zal in de doelstellingen de relatie met de ontwikkelingen in de e-humanities sterker benadrukken. Dank voor je inbreng en hartelijke groet. Marco.