Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Europese Commissie maant lidstaten tot digitalisering van cultureel erfgoed

1 november 2011
Op 28 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een aanbeveling goedgekeurd waarin zij de lidstaten verzoekt hun inspanningen op te voeren, hun middelen te bundelen en de privé-sector te betrekken bij de digitalisering van cultureel materiaal.Het verzoek is belangrijk om het Europese cultuurerfgoed ruimer beschikbaar te stellen en de groei in de Europese creatieve industrieën te stimuleren. Het gedigitaliseerde materiaal moet beschikbaar worden gesteld via erfgoedportal Europeana.

Vier aanbevelingen
In de aanbeveling worden de lidstaten aangemaand: Niet digitaliseren = culturele achteruitgang
Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, zegt hierover:"Europa heeft wellicht 's werelds grootste cultuurerfgoed. Het kan zich niet veroorloven de kansen te missen die digitalisering biedt, en daardoor cultureel achteruitgaan. Digitalisering brengt cultuur tot in de huiskamer en is een waardevolle hulpbron voor educatie, toerisme, games, animatie en de hele creatieve industrie. Door investeringen in digitalisering ontstaan nieuwe bedrijven en worden nieuwe banen geschapen."

Gebaseerd op conclusies Comité des Sages
De aanbeveling bouwt voort op de conclusies van het in 2010 opgerichte Comité des Sages (Comité der Wijzen). Het Comité des Sages werd ingesteld om de Europese Commissie te adviseren over de digitale agenda voor cultuur en erfgoed en in het bijzonder over de online toegankelijkheid van cultureel materiaal. Het comité bracht begin 2011 een rapport met aanbevelingen uit.

Meer informatie
Aanbeveling over de digitalisering van cultureel materiaal en de onlinebewaring ervan:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm.
De Nederlandse PDF-versie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:NL:PDF.

Bron
Persbericht van de Europese Commissie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1292&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
Tags:
digitalisering   auteursrecht   Europa  
4 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.