Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Start onderzoek 'De digitale feiten': omvang en kosten digitalisering cultureel erfgoed

5 februari 2008
Op verzoek van het ministerie van OCW voert DEN in 2008 het project 'De digitale feiten' uit.

Het project onderzoekt de omvang en kosten van digitalisering van cultureel erfgoed in Nederland. De uitvoering van het project is in handen van Trilce Navarrete, die vanaf 1 februari bij DEN in dienst is.

De twee belangrijkste doelen van 'De digitale feiten' zijn:
- het ontwikkelen van een methode om structureel productiecijfers van digitalisering van cultureel erfgoed vast te leggen en toe te passen.
- het verzamelen van kengetallen die beleidsmakers inzicht geven in het huidige beschikbare digitaal erfgoed en de investeringen die hiertoe gedaan zijn.

In het project wordt de mate van digitalisering aan de hand van registratie en reproductie gemeten. Zo ontstaat inzicht in de omvang en groei van de Digitale Collectie Nederland. Dit inzicht is nodig om geïnvesteerde publieke middelen te kunnen verantwoorden en om voorgenomen investeringen goed te kunnen onderbouwen.

Erfgoedbreed
Het onderzoek richt zich op erfgoedinstellingen die met publieke middelen worden gefinancierd. Het gaat om bibliotheken, musea, archieven en instellingen voor archeologie of monumentenzorg. In de loop van het project zal DEN overwegen om ook academisch erfgoed en mobiel erfgoed in het onderzoek mee te nemen.

Europa: Numeric
De Europese Commissie heeft onlangs het project 'Numeric, Statisticalassessment of the digitisation of Europe's cultural heritage' geïnitieerd. Numeric heeft als doel de mate van digitalisering af te zetten tegen fysieke erfgoedcollecties. Van de onderzoeksmethode die het Numeric-project voorstelt zal de bruikbaarheid voor 'De digitale feiten' bekeken worden. Ook zal 'De digitale feiten' andere onderzoeken benutten, zoals de Collectiebalans van ICN, het MUSIP-project, maar ook kengetallenonderzoeken die zijdelings betrekking hebben op digitalisering.

Meer informatie
Voor vragen over dit project kunt u terecht bij Trilce Navarrete: den@den.nl.

10 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.