Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Advies Raad voor Cultuur ontbeert visie op erfgoedbrede aanpak

20 mei 2011
Op 29 april verscheen het Advies cultuurbeleid 2013 – 2016. In het advies doet de Raad voor Cultuur voorstellen voor een nieuwe infrastructuur van culturele instellingen, waarvoor het budget € 125 miljoen lager ligt dan bij de huidige basisinfrastructuur. Een aantal vertegenwoordigers van het erfgoedveld en erfgoedprofessionals geven nu een reactie op het Advies.

In de reactie vragen de vertegenwoordigers van het erfgoedveld en erfgoedprofessionals staatssecretaris Zijlstra de bezuinigingen op de erfgoedsector tot een minimum te beperken en oog te hebben voor de erfgoedbrede ondersteuning van essentiële taken als erfgoededucatie en erfgoeddigitalisering. Zij vragen de Raad voor Cultuur tevens een erfgoedbrede visie als uitgangspunt te nemen bij de uitwerking van het beleid voor cultureel erfgoed.

De overheid hecht aan het maatschappelijk draagvlak voor erfgoedinstellingen en de bijdrage die zij met behoud, interpretatie en presentatie van erfgoed leveren aan het gesprek over identiteit, geschiedenis en sociale cohesie. In dat licht is het onbegrijpelijk dat de Raad voor Cultuur de erfgoedsector op ingrijpende wijze in zijn advies over de bezuinigingen heeft betrokken. Het gevolg is dat er straks geen goede erfgoededucatie meer mogelijk is, gezamenlijke digitalisering wordt belemmerd, substantieel minder presentaties kunnen worden georganiseerd en wetenschappelijk onderzoek onmogelijk wordt.

Reactie op Advies cultuurbeleid 2013 - 2016
Lees de volledige brief aan staatssecretaris Zijlstra.

De brief is ondertekend door: Meer informatie
Advies cultuurbeleid 2013 – 2016 (nieuwsbericht)
Tags:
Raad voor Cultuur   DEN  
4 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.