Den
DEN-brief maart 2012
Beste __naam__,

In deze DEN-brief: het jaarverslag van DEN, een oproep tot aanmelden van (nieuwe) projecten voor in onze Projectenbank en de voortgang van het ENUMERATE-project. Daarnaast oproepen, leestips en ander nieuws op het gebied van digitaal erfgoed. En tot slot een overzicht van relevante evenementen, cursussen en workhops die er de komende maand gehouden worden.

-----------------------------------------------------
DEN NIEUWS
-----------------------------------------------------

Jaarverslag DEN 2011 online
Het jaarverslag 2011 van DEN is nu online beschikbaar. In 2011 heeft DEN weer een aantal belangrijke resultaten behaald. Waaronder:
 • De volledig vernieuwde website en kennisbank, inclusief nieuwe huisstijl
 • Evaluatie van DE BASIS
 • Handige instrumenten voor de toepassing van businessmodelinnovatie in erfgoedinstellingen
 • Start van de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid
 • Een succesvolle conferentie Digital Strategies for Heritage 2011
 • Een grote inhoudelijke bijdrage aan het EU-project ENUMERATE
 • Een versterkte positie in het Europese kennisnetwerk over digitaal erfgoed
Samenvatting
Een online samenvatting van het jaarverslag is te vinden op de HOTGLUE-pagina van DEN via: http://stichtingden.hotglue.me/DEN-Jaarverslag2011.

Volledige versie
Download het volledige jaarverslag 2011 (pdf; 5,9Mb) op de pagina met meer informatie over het beleid van DEN.

-----------------------------------------------------

DEN zoekt informatie over nieuwe en bestaande projecten!
In DE Projectenbank van DEN kun je als erfgoedinstelling via projectbeschrijvingen kennis delen over doelstellingen, keuze voor standaarden en praktijkervaringen. DE Projectenbank blijft voortdurend groeien met nieuwe projecten en dat is goed nieuws. Echter: voor elk project dat in DE Projectenbank staat, is er ook een project dat niet in onze Kennisbank is opgenomen.

Staat jouw project nog niet in onze Projectenbank? Grijp dan nu je kans, want er zijn nogal wat positieve kanten aan het publiceren van je project:
 • Gratis naamsbekendheid voor je project, via de nieuwsbrief van DEN (ruim 1550 abonnees) en verschillende social media als Twitter (2000+ volgers) en LinkedIn.
 • Het delen van kennis en ervaring met andere instellingen en projecten.
 • Kennis uit DE Projectenbank inzetten bij je andere projecten.

Bestaande en nieuwe innovatieve digitaliseringsprojecten
Elk innovatief digitaliseringsproject waarbij één of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen betrokken zijn, komt in principe in aanmerking voor publicatie. Daarnaast actualiseren we momenteel ook bestaande projectgegevens.

Gratis exposure
Laat je project dus opnemen in onze Projectenbank of actualiseer je al aanwezige projectinformatie en krijg gratis exposure.

Kom in actie!
 • Wil jij je project aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in: www.den.nl/formulier/17.
 • Wil je de informatie over jouw project aanpassen? Stuur dan een mail naar kennisbank@den.nl en wij helpen je verder.

Lees meer…

-----------------------------------------------------


Hoge respons op ENUMERATE-enquete
De afgelopen twee maanden hebben in heel Europa meer dan 2.000 instellingen meegedaan aan de ENUMERATE Core Survey, het door de EU geïnitieerde onderzoek naar de status van digitalisering in erfgoedcollecties. Ook de Nederlandse bijdrage aan het onderzoek overtrof alle verwachtingen. Het streefaantal is met ruim 30% overstegen. Als ENUMERATE-partner wil DEN dan ook alle deelnemende Nederlandse instellingen hartelijk bedanken.

Alsnog meedoen?
De survey werd op 19 maart 2012 formeel afgesloten, maar de vragenlijst is nog tot 31 maart 2012 in te vullen op www.enumerate.eu/en/survey.

Het hoge aantal respondenten maakt het mogelijk om interessante conclusies te trekken over de voortgang van de erfgoeddigitalisering, de kosten van het digitaliseren, en de verschillende manieren waarop instellingen hun collecties langs digitale weg toegankelijk maken en voor de toekomst veilig proberen te stellen.

Publicatie van de resultaten
Instellingen die aan het onderzoek hebben meegedaan krijgen toegang tot een rapportage waarin de eigen instellingsgegevens worden vergeleken met nationale en internationale data.

Voor alle geïnteresseerden zullen globale onderzoeksuitkomsten dit voorjaar worden gepubliceerd via de website van het ENUMERATE Thematisch Netwerk en via de LinkedIn-groep van ENUMERATE.

Lees meer over de voorlopige conclusies…

-----------------------------------------------------

Nieuw in de kennisbank: Verslag CATCH-project MuSeUM (Plus)
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft de afgelopen jaren samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) gewerkt aan het CATCH (Continous Access to Cultural Heritage) project ‘Multiple Search Using Metadata (MuSeUM)’. In het project stond het zoeken in erfgoeddata centraal. Een verslag van dit project met voorbeschouwing van het vervolg erop is nu te vinden in de kennisbank van DEN.

Het CATCH-project MuSeUM onderzocht op welke manier er het beste gezocht kan worden in “vervuilde” databases. De eindconclusie is dat het beste resultaat bereikt wordt met een combinatie van verschillende zoekmethodieken.
Het project MuSeUM heeft vooral een theoretische basis gelegd en een aantal aanbevelingen opgeleverd voor het manipuleren van zoekvragen (queries) en de zogenaamde ranking van het gevonden resultaat. De volgende stap is het werkelijk bouwen van een zoekmachine die op deze manier werkt. Dit gebeurt in het vervolgproject MuSeUM Plus.

Verslag van de projecten
Lees meer over de projectuitkomsten en het vervolgproject MuSeUM Plus in het artikel (pdf) van Vincent de Keijzer van het Gemeentemuseum.

Lees meer…

-----------------------------------------------------

Recordaantal nieuwe projecten in DE Projectenbank
DE Projectenbank van DEN blijft groeien. Deze maand zijn er maar liefst vijf nieuwe projecten aangemeld en is één project aangevuld met nieuwe informatie. Hieronder volgt een korte impressie van deze projecten.

De Postzegel Experience

In De Postzegel Experience ontdekt het publiek het verhaal achter de postzegel. Deze weerspiegelen Nederlandse maatschappij, cultuur, geschiedenis en identiteit. Daarnaast toont het project hoe de opvattingen over vormgeving, kleur en techniek zijn veranderd. Verschillende invalshoeken komen aan bod: zoals het verzamelen, de techniek, het gebruik en het ontwerpproces.
 
Biografisch Portaal Nederland
Het Biografisch Portaal van Nederland biedt digitale toegang tot verspreid gepubliceerde informatie over bekende en minder bekende personen uit de Nederlandse geschiedenis, van de vroegste tijden tot heden.
  
Geallieerde Collecties
In dit project  worden de  verschillende gedigitaliseerde collecties van het Legermuseum geïntegreerd. Deze worden vervolgens op transparante wijze doorzoekbaar gemaakt voor het publiek.  De collectie is zeer divers en bevat objecten zoals vuurwapens en voertuigen, boeken, prenten en tijdschriften.

Film in Nederland
Op de site Film in Nederland is  een schat aan informatie, artikelen en video's over film en filmcultuur in Nederland te vinden.  Er  zijn gratis films te bekijken en opmerkelijke verhalen te lezen, van de eerste vertoning van Gestoorde hengelaar in 1896 tot een typiste die het schopte tot filmster.
 
Open Cultuur Data
Als netwerk van cultuurprofessionals, ontwikkelaars, designers, auteursrechtspecialisten en open data-deskundigen, richt Open Cultuur Data zich op het openstellen van culturele data en het stimuleren van de ontwikkeling van waardevolle culturele toepassingen. Verschillende erfgoedinstellingen hebben hun datasets al beschikbaar gesteld.
 
Culture Base
Dit project is al eerder aangemeld in de projectenbank en deze maand is daar nieuwe informatie bij gekomen. Als voorbereiding op de evaluatie van het project hebben de projectleiders alvast hun eerste ervaringen gedeeld, met name over het gebruik van DE BASIS. Tijdens het project is gebleken dat DE BASIS een uitstekend uitgangspunt vormt voor het vaststellen van de gebruikte standaarden.

Lees meer…

-----------------------------------------------------

UITGELICHT
-----------------------------------------------------

Gezamenlijke visie voor het erfgoed?
Eén van de taken van DEN is de aansluiting bewaken in de digitale wereld tussen het erfgoed en andere sectoren. De wereld van de GEO-informatie is zo'n aangrenzende sector. In zijn blogpost geeft Marco Streefkerk een reactie op de publicatie NL GEO, die over dit onderwerp gaat.
 
Lees de blogpost…

-----------------------------------------------------

EUROPEES NIEUWS
-----------------------------------------------------

Europeana businessplan 2012
Onlangs heeft erfgoedportal Europeana haar tweede businessplan voor 2012 gepubliceerd. Het plan is tot stand gekomen met inspraak vanuit het Europeana Network, de nieuwe naam voor het CCPA (Council van Content Providers and Aggregators).

Europeana is het belangrijkste programma in Digitale Culturele Agenda van de Europese Commissie. Elk jaar publiceert het bureau van Europeana een businessplan waarin precies te lezen valt met welk resultaat de ruim 5 miljoen beschikbare euro’s worden ingezet.
 
De indeling van het businessplan volgt de vier hoofdlijnen uit het strategisch meerjarenplan. Eind van dit jaar moet Europeana voorzien in 27 meetbare resultaten. Als Europeana er in slaagt een groot deel van de geplande resultaten te realiseren staat het cultureel erfgoed weer een stuk steviger op de Europese digitale agenda. In het plan worden de doelen besproken binnen de volgende strategische lijnen:
 • Het aggregeren van een open en betrouwbare bron voor Europees cultureel erfgoed
 • Het ondersteunen van de erfgoedsector bij kennisdelen, innovatie en lobby
 • Het beschikbaar stellen van erfgoed aan gebruikers overal en altijd
 • Het ontwikkelen van nieuwe manieren  voor publieksparticipatie
Naast de inhoud is het businessplan 2012 van Europeana ook qua vorm voor alle erfgoedinstellingen een voorbeeld van planmatige implementatie van een digitale strategie.
Download het volledige businessplan via http://pro.europeana.eu/web/guest/publications.
 
Lees meer…

-----------------------------------------------------

OVERIG NIEUWS
-----------------------------------------------------

Gebruik internet door Nederlanders in 2011 met 18% gegroeid
Op 21 maart 2012 heeft het Internet Bereiksonderzoek JIC STIR nieuwe cijfers bekend gemaakt over het gebruik van internet in Nederland. In 2011 groeide het gebruik van internet door Nederlandse met 18%.
Een klein deel van deze groei wordt veroorzaakt door de toename van het aantal internetters, maar de grootste groei zit in tijd die Nederlanders doorbrengen op internet. In 2010 noteerde JIC STIR nog 8,3 uur per week, in 2011 ligt dat op 9,8 uur, oftewel 84 minuten per dag.

Lees meer…

-----------------------------------------------------

Deadline subsidieronde Metamorfoze: 1 april 2012
Tot 1 april 2012 kunnen subsidieaanvragen van Archieven en Bijzondere Collecties worden ingediend voor de huidige subsidieronde van Metamorfoze.
Metamorfoze
Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Het programma is een initiatief van het Ministerie van OCW.

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie over Metamorfoze en het aanvragen van de subsidie, zie de website www.metamorfoze.nl.

OPROEPEN
-----------------------------------------------------

Call for papers: EMTACL12
Van 1 t/m 3 oktober 2012 vindt de internationale conferentie ‘Emerging Technologies in Academic Libraries (EMTACL12)’ plaats. Locatie: Trondheim, (Noorwegen). De voertaal is Engels. De programmacommissie roept op tot het inzenden van papers.

Uit de oproep:
“The programme committee invites original presentations and posters taking one or more of the following perspectives as a point of departure:
 • Linked open data and other semantic web applications in the library
 • New literacies
 • Supporting research
 • Organizational change within the library
 • Analysis of user behaviour and use of statistics
 • New services/old services in new clothes
 • Other relevant perspectives on emerging technologies "
Deadline
Bijdragen kunnen aangeleverd worden tot 15 april 2012.

Lees meer…

-----------------------------------------------------

Call for papers: UNESCO Digital Heritage Preservation Conference
Van 26 t/m 28 september 2012 vindt de internationale conferentie ‘The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation’ plaats. Locatie: Vancouver, British Columbia, Canada. De voertaal is Engels. De programmacommissie roept nu op tot het inzenden van papers.

Uit de oproep:
“Participation will be open to all those interested in heritage preservation: government decision-makers and policy planners, practitioners and professionals, as well as academics, legal specialists, information and digital technicians, representatives of the private sector, graduate students in the heritage disciplines, etc.. Participants from developing countries are strongly encouraged to attend and some financial support may be provided to partially cover their expenses.
 
Prospective speakers are invited to submit abstracts of proposed presentations in any areas related to the Challenges listed in this Call for Papers. These include:
 • technological challenges
 • legal and ethical challenges
 • economic challenges
 • political challenges
 • cultural and professional challenges
Deadline
Papers kunnen tot 31 juli 2012 aangeleverd worden.
 
Lees meer…

-----------------------------------------------------

Oproep: enquete over prestatie-metingen binnen musea en culturele instellingen
Momenteel doet Peter Hantzakos van de Warwick Business School onderzoek naar het meten van prestaties in musea en culturele instellingen.

Het gaat daarbij om het meten van prestaties op organisatorisch, operationeel en financieel gebied, de marketing en de sociale impact van musea en culturele instellingen.

Deel je kennis en doe mee!
Wil jij je kennis hierover delen en meedoen aan de enquête?
Vul dan het korte Engelstalige enquêteformulier in: https://wbs.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6Dp5pGj5iadyeWM.

-----------------------------------------------------

Call for Papers: EuroMed2012
Van 29 oktober t/m 3 november 2012 vindt de  internationale Euro-Mediterranean (EuroMed) Conference 2012 plaats. Het onderwerp: Research, Development, Technologies, Standards, Education and Training to  Protect, Restore, Document, Preserve, Communicate and Prevent the Destruction of our Fragile Tangible and Intangible Cultural Heritage. Locatie: Limassol, Cyprus. De programmacommissie roept op tot het inzenden van papers.

“The 4th EuroMed2012 brings together researchers, policy makers, professionals, fellows and practitioners to explore some of the more pressing issues concerning cultural heritage today. In particular, the main goal of the conference is to focus on interdisciplinary and multi-disciplinary research on tangible and intangible Cultural Heritage, the use of cutting edge technologies for the protection, restoration, preservation, massive digitalization, documentation and presentation of the Cultural Heritage content.”
  
Deadline
Bijdragen kunnen tot 28 mei 2012 ingezonden worden.
 
Lees meer…

-----------------------------------------------------

LEESTIPS
-----------------------------------------------------

Leestip: Richtlijnen conservering digitale reproducties en metadata
Onlangs publiceerde het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) een document met richtlijnen voor de langetermijnconservering van digitale reproducties en metadata. Deze richtlijnen zijn opgesteld in het kader van het project Digitising Contemporary Art. DEN-medewerker Robert Gillesse leverde als extern reviewer een bijdrage aan de publicatie.

In de richtlijnen voor een langetermijnbewaarstrategie wordt uitgelegd hoe digitaal materiaal zoals tekst, afbeeldingen en video bewaard dient te worden. Naast een theoretische inleiding worden praktische voorbeelden gegeven van het beheer van gedigitaliseerde en born-digital kunstwerken.

Digitising Contemporary Art
Binnen het project Digitalisering van Eigentijdse Kunst voor Europeana (Digitising Contemporary Art, DCA) digitaliseren 21 musea en kunstinstellingen ongeveer 30.000 eigentijdse kunstwerken en contextuele documenten, en maken deze beschikbaar voor EuropeanaNIMk heeft in dit Europese samenwerkingsproject de leiding over het onderdeel 'langetermijnconservering'.

Online versie
De publicatie 'Guidelines for a long time preservation strategy for digital reproductions and metadata' is nu online te raadplegen via de website van Digitising Contemporary Art.

Lees meer...

-----------------------------------------------------

1e editie van Journal of European Television History and Culture
Onlangs is de 1e editie verschenen van het digitale open access Journal of European Television History and Culture.
De eerste uitgave van het Journal of European Television History and Culture staat volledig in het teken van het centrale thema van de eerste EUscreen conferentie in 2010: 'Content Selection Policy & Contextualisation'.

Het tijdschrift is volledig online beschikbaar via de website van Journal of European Television History and Culture.

Lees meer...

-----------------------------------------------------

Kijktip: Europeana Linked Open Data animatie
Europeana heeft een animatie gemaakt naar aanleiding van de recente publicatie van 2,4 miljoen objecten onder een open-metadatalicentie.

In de animatie wordt uitgelegd wat Linked Open Data is en wat gebruikers ermee kunnen.

Bekijk de animatie en lees meer...

-----------------------------------------------------

EVENEMENTEN
-----------------------------------------------------

28 maart 2012
Document Freedom Day 2012
• Conferentie
• Georganiseerd door Document Freedom Day Nederland
• Locatie: KB, Den Haag
 
 
29 maart 2012
DB Update 2012
• Congres voor informatieprofessionals
• Georganiseerd door de Digitale Bibliotheek (DB)
• Locatie: het WTC, Rotterdam
 
 
29 maart 2012
Kom Je Ook? 11 - 'Onze Club'
• Symposium
• Georganiseerd door Kom Je Ook?
• Locatie: Stadsschouwburg, Amsterdam
 
 
30 maart 2012
Visualization Symposium
• Georganiseerd door SARA en het NLeSC (Netherlands eScience Center)
• Onderwerpen: datavisualisatie, data-exploratie en collaboratie
• Locatie: Amsterdam
 
 
10 april 2012
Informatiebijeenkomst Topsector Creatieve Industrie
• Georganiseerd door expertisecentrum iMMovator
• Onderwerp: innovatiecontract Creatieve Industrie
• Locatie: Beeld en Geluid, Hilversum
 
 
11 t/m 14 april 2012
Museums and the Web 2012
• Internationale conferentie
• Locatie: San Diego (USA)
• Met live-streaming op 12 april
 
 
12 en 13 april 2012
Orphan Works Symposium 2012
• Internationaal symposium over verweesde werken
• Georganiseerd door BerkeleyLaw University of California
• Locatie: Berkeley (USA)
 
 
20 april 2012
Gezocht: Serieuze spelletjes?! Gaming & Erfgoed: level 2
• Conferentie over serious games
• Georganiseerd door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
• Locatie: wordt nader bekend gemaakt
 

21 t/m 23 mei 2012
Screening the future 2012
• Internationale conferentie over audiovisueel erfgoed
• Georganiseerd door PrestoCentre, ism de University of Southern California, Shoah Foundation Institute en Digital Repository
• Locatie: Los Angeles (USA)

-----------------------------------------------------

WORKSHOPS / CURSUSSEN
-----------------------------------------------------

28 en 29 maart 2012
Grip2012
• Workshop voor internet projectmanagers
• Georganiseerd door Grip Trainingen
• Locatie: Utrecht
 
 
3 april 2012
Open source bibliotheeksysteem Koha
• Workshop over open source bibliotheeksysteem Koha
• Georganiseerd door Kohala (samenwerking adviesbureau InfoManagement & webontwikkelaar NextFactory)
• Van 13:00 tot 17:00 uur
• Locatie: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
 
 
5 april 2012
Metadata: Wegwijzer in het Digitale Archief
• Cursus over het concept metadata
• Georganiseerd door DO Consultancy
• Locatie: Concordia Zalen, Woerden

 
16 april 2012
Masterclass Open Data
• Georganiseerd door Creative Commons Nederland
• Speciaal voor culturele instellingen
• Locatie: Kennisland, Amsterdam
 
 
18 april 2012
Gebruik en toepassing van Web 2.0 diensten en functionaliteiten
• Workshop over Web 2.0 en social media
• Georganiseerd door GO opleidingen
• Locatie: Voorburg

-----------------------------------------------------

MEER NIEUWS EN AGENDA
-----------------------------------------------------

Lees al het nieuws in het nieuwsoverzicht van DEN: www.den.nl/nieuws.
En kijk in de agenda voor een overzicht van alle evenementen: www.den.nl/agenda.

-----------------------------------------------------Heb je ook berichten over ICT en erfgoed voor de DEN-website? Mail ze naar: den@den.nl.
Meld je aan voor de DEN-nieuwsbrief op www.den.nl.
Postbus 90407 | 2509 LK Den Haag | T (0)70 314 03 43 | E den@den.nl