Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verslag workshop voor cultuurmakers

9 oktober 2017 - Marcus Cohen
Op dinsdagmiddag 26 september organiseerde DEN in Den Haag een workshop digitale bewaring speciaal voor cultuurmakers. Een twintigtal deelnemers verzamelde zich in de Koninklijke Bibliotheek om meer te horen over digitalisering en ervaringen uit te wisselen. Het publiek was divers, van zelfstandig kunstenaars tot medewerkers van theatergezelschappen tot erfgoedprofessionals. DEN maakte een kort verslag van de middag.

Introductie

De workshop was georganiseerd door DEN in samenwerking met PACKED, de Vlaamse zusterorganisatie van DEN. DEN-medewerker Marco Streefkerk verzorgde een introductie. Hierin gaf hij onder andere aan dat digitalisering meer is dan het maken van digitale kopieën van analoge materialen. Het gaat ook over artistiek gebruik van nieuwe media en digitale ontsluiting van erfgoed. Of in de woorden van de Raad voor Cultuur: “De integratie van ICT in de primaire processen van productie, distributie, presentatie, behoud en (her)gebruik van cultuuruitingen. De huidige informatiemaatschappij vraagt ook van cultuurmakers om beleid te ontwikkelen rond digitalisering en nieuwe diensten te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan”.  Ook Bart Magnus, medewerker voor Erfgoedzorg in de kunstensector van PACKED, kwam aan het woord over hoe de zorg voor erfgoed van de (podium)kunsten in Vlaanderen georganiseerd is. Anders dan in Nederland kennen Vlaamse cultuurinstellingen wanneer deze subsidie ontvangen een verplichting aan archiefzorg te doen. PACKED heeft daartoe TRACKS ontwikkeld, de Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector.


 

In de praktijk

Na het plenaire gedeelte volgde een blok met interactie, waarbij de deelnemers in groepen ervaringen uitwisselden over waar ze in de praktijk vragen over hebben. Uit deze groepsgesprekken kwam een aantal interessante topics naar voren, we lichten er hieronder kort twee uit:
 
We kennen inmiddels talloze formaten en types van beeld- en geluidsdragers. Van VHS en geluidscassette tot CD-ROM, etc. Voor het verdere behoud en beheer van je audiovisueel materiaal, ook als je het digitaliseert, is het belangrijk dat je het beschrijft.
Dit artikel van Packed maakt duidelijk hoe archief- en collectiebeheerders die niet gespecialiseerd zijn in audiovisuele materialen, dat op een eenvoudige manier kunnen doen.
 
In Vlaanderen hebben instellingen samengewerkt bij het digitaliseren van AV-materialen.
Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw namen het initiatief om een inventaris uit te voeren  van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Na deze brede inventarisatie van AV-materialen kan de digitalisering van AV-materialen in bulk tegen een gereduceerd tarief ter hand worden genomen onder regie van het VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering).
  Een belangrijke stap rond archiveren is het in kaart brengen, inventariseren en beschrijven van materialen. Op TRACKS zijn een aantal Excelsheets te vinden die je hiervoor kunt gebruiken. Hierin kun je aangeven waar om welk materiaal het gaat, waar het zich bevindt en wat de kwaliteit is. Als het om archiefstukken gaat spreek je over een plaatsingslijst.
Maar ook voor je AV-materialen zul je een register moeten aanleggen, waarin je benoemt wat je aan materialen hebt, wat er op de dragers staat en niet in de laatste plaats daarover ook een aantal technische specificaties op te nemen.
Andere zaken die aan de orde kwamen gingen onder andere over mappenstructuren en webarchivering.
 

Afsluiting

Na deze uitgebreide bespreking sloot Marcus Cohen de workshop af met een korte inventarisatie van de eerste reacties. Dat er op het gebied van digitalisering in de cultuursector nog veel werk te verzetten is werd maar al te zeer duidelijk tijdens de workshop. De organisatie hoopt dat DEN en PACKED de verschillende deelnemers op weg hebben geholpen om zelf eerste stappen te zetten en kijkt terug op een geslaagde workshop.
 

Interessante links

 

Archiefdoorlichting

In november start in Vlaanderen weer de zogenaamde archiefdoorlichting,  een intervisietraject  waaraan podiumkunstinstellingen kunnen deelnemen. Er is plek voor één Nederlandse gezelschap  om aan dit traject mee te doen. Mocht je hiervoor belangststelling hebben, laat het ons weten. Stuur dan een bericht naar marcus.cohen@den.nl .
8 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.