Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

In het spoor van de koning: DEN op handelsmissie naar Italië

17 juli 2017 - Marco Streefkerk
Onlangs mocht ik mee op staatsbezoek naar Italië. Ik was lid van de cultureel erfgoeddelegatie binnen de economische handelsmissie. Waarom gaat een medewerker van DEN daarmee mee, welke ervaring brengt het en wat levert het op? 

Eerste culturele delegatie

Het was voor het eerst dat er in de economische missie plek was ingeruimd voor een culturele delegatie, naast traditionele speerpunten zoals mode, water en bio-technologie. Natuurlijk is Italië dan een mooie bestemming: nergens is zoveel cultureel erfgoed als daar. Maar hoe gaan ze met deze rijkdom om en hoe slagen ze erin om, net als in Nederland, cultuur ook in de digitale wereld waardevol te laten zijn? Dat ging ik uitzoeken. 

DEN op handelsmissie

De uitnodiging ging uit van de Nederlandse ambassade in Rome. Zij blijken daar, in de persoon van Bas Ernst, de ontwikkelingen nauw te volgen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed ter realisatie daarvan waren voor hun aanleiding om een vertegenwoordiger uit dat netwerk uit te nodigen. En omdat NDE-collega Wilbert nogal in beslag genomen werd door zijn administratieve overstap van DEN naar Beeld en Geluid, ging ik, samen met collega Dirk Houtgraaf van de RCE. De andere leden waren bedrijven: leveranciers van collectiebeheersystemen en creatieve hergebruikers van erfgoed. Ook Naturalis was vertegenwoordigd.

Culturele delegatie

Motieven en agenda

Wat waren mijn redenen om de uitnodiging te accepteren? Ten eerste heeft DEN als kennisinstituut digitale cultuur de opdracht om de aansluiting met ontwikkelingen op dit gebied met het buitenland te bewaken: research, onze aanpak op het gebied van kwaliteitszorg, de nationale strategie; hoe verhouden die zich met wat er in een land als Italië gebeurt? Ten tweede was de economische missie een gelegenheid om bij andere ministeries, bedrijven in andere delegaties en de leveranciers in de culturele delegatie te pleiten voor de meervoudige waardecreatie die cultuur biedt, naast geld verdienen voor de BV NL. Op die manier hoop ik meer kruisverbanden en gezamenlijke belangenbehartiging te stimuleren. Tenslotte is het natuurlijk een unieke ervaring om met het koninklijk paar en andere Nederlandse kopstukken op staatsbezoek te gaan!

Programma

Het programma van drie dagen om bovenstaand te realiseren was intens, maar uitstekend georganiseerd. Met dank aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de ambassade in Rome en, voor onze delegatie, BAM strategie culturali. Een soort DEN maar dan zonder publieke basisfinanciering, een model dat een paar jaar geleden door de sector in Nederland als onwenselijk werd benoemd. In rap tempo werden we langs enkele sleutelorganisaties in Italië geleid, hielden we matchmakingsbijeenkomsten met Italiaanse collega's en namen we deel aan ceremoniele bijeenkomsten zoals het handelsdiner.


Handelsdiner Milaan

Opbrengsten

Wat heb ik geleerd van Italië tijdens het bezoek? De Italiaanse overheden zien de waarde van erfgoed vooral in termen van toerisme. Het Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Italiaanse OCW) is erg bepalend voor de ontwikkelingen van de sector, maar bleef tijdens ons bezoek onzichtbaar. Veel instellingen bevinden zich qua digitale ontwikkelingen in een fase die we in Nederland toch zeker 10 jaar geleden hebben afgesloten. De vergrote autonomie van de 21 grootste erfgoedorganisatie in Italië van pas een paar jaar geleden (in Nederland al in 1993!), biedt een grote kans op vernieuwing. Tegelijk lijkt daarmee samenwerking binnen de sector naar de achtergrond gedrongen (bij Nederlandse musea ook pas sinds een aantal jaren prominent ingezet). De vernieuwers in de sector, veelal niet-Italianen, hebben veel last van bureaucratie en conservatisme. Datzelfde geldt ook voor culturele bedrijven die in Italië zaken willen doen. 

En, o ja, ik heb persoonlijk de belangstelling van koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor digitaal erfgoed ervaren! 
4 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.