Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Open Erfgoed Koffie Delft

14 april 2017 - Stephanie Teunisse & Annemieke Arendsen
Voor de speciale Open Erfgoed Koffie tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed waren we op 10 april in Delft bij Stadscafé De Waag. We waren in goed gezelschap op deze maandagochtend. De bezoekers waren afkomstig van diverse Zuid-Hollandse erfgoedinstellingen, van het Jenevermuseum tot de Universiteitsbibliotheek van Delft, de provincie Zuid-Holland en het Mobiel Erfgoed Centrum.

Erfgoedhuis Zuid-Holland
Zoals bij elke Open Erfgoed Koffie werkten we ook hier samen met een plaatselijke erfgoed- of cultuurinstelling. De inleiding werd dit keer verzorgd door Tamara van Zwol. Zij is verbonden aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland, dat erfgoedinstellingen in de provincie ondersteunt. In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert zij een onderzoek uit naar de digitaliseringsbehoefte van Zuid-Hollandse erfgoedinstellingen.
 
 
De Zuid-Hollandse identiteit
In het onderzoek wil het Erfgoedhuis de behoefte aan digitalisering bij erfgoedinstellingen inventariseren. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de instellingen bereid zijn om hun collecties beschikbaar te stellen. Het onderzoek resulteert straks onder meer in een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomst; bijvoorbeeld een gemeenschappelijk digitaal museum voor Zuid-Holland. Vragen die hierbij spelen is in hoeverre je je ´Zuid-Hollander´ kan voelen. Dit is anders dan bijvoorbeeld in Groningen, waarbij er echt iets bestaat als een ´Groningse identiteit.´


Tipje van de sluier
Over de resultaten van het onderzoek kan Tamara van Zwol alvast tipje van de sluier oplichten. Het is natuurlijk zo dat alle instellingen verschillende uitgangssituaties hebben. De meeste organisaties staan er wel voor open om hun collecties naar buiten te brengen, waar instellingen vroeger nog wel eens bang waren dat het ten koste zou gaan van de fysieke bezoekers. Ook viel het op dat veel organisaties niet altijd even goed op de hoogte zijn van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitaal erfgoed, een uitzondering daargelaten. Een behoefte die ook naar voren komt is die aan thematische dwarsdoorsnedes, bijvoorbeeld zoals het Netwerk Zuiderzeecollectie, waarin verschillende organisaties samenwerken op het gebied van een historisch thema, een regio, of een periode (bijvboorbeeld de Tweede Wereldoorlog) Ook viel op dat veel organisaties (nog) geen centraal digitaliseringsbeleid hebben en de digitalisering vaak uit eigen bronnen betalen.


Open vragen
In het onderzoek werden ook open vragen gesteld. Een bijzondere reactie die naar voren kwam is dat instellingen het in ieder geval belangrijk vinden dat er wordt geïnvesteerd in de organisatie van digitalisering. Maak een goed plan en geef digitalisering een plek in je organisatie. Een minder verrassende reactie was dat er nog altijd behoefte is aan subsidies.
 
 
Hypermoderne scanapparatuur
Na het heldere verhaal van Van Zwol en het gesprek hierover, maken we met een tweede kopje koffie een rondje bij de aanwezigen en wat er zoal leeft. Dit levert interessante gesprekken op. Zo is er een vraag over wat nou een goed registratiesysteem is. Gelukkig zijn er veel ervaringsdeskundigen aanwezig en zelfs een specialist. Marjolein Beumer, directeur van het Jenevermuseum, biedt hulp. Theo Knops, teamleider recordmanagement bij het provinciehuis haakt daarop in door te vertellen over het digitaliseringsbeleid aldaar en biedt een rondleiding aan langs de hypermoderne scanapparatuur die bij de provincie aanwezig is. Contacten die op deze manier gelegd worden zijn een belangrijk doel van onze Open Erfgoed Koffies. Mensen die elkaar normaal misschien niet zo snel spreken maar die veel aan elkaar kunnen hebben in contact brengen. Achteraf maken we nog even een rondje over het prachtige historische marktplein van Delft om met een goed gevoel terug te keren naar Den Haag. Op naar de volgende Open Erfgoed Koffie!3 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.