Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

What we can do for Europeana

21 november 2016 - Marco Streefkerk
Waar bij ons de winter nog wat kwakkelend is, was Riga al bedekt onder een witte deken. Daarmee kreeg het bezoek van Europeana's Annual General Meeting aan Riga een echt Oost-Europees, winters karakter. Riga is de hoofdstad van Letland, de middelste Baltische staat. Oude Hanzestad en nu de grootste Baltische stad en met een UNESCO binnenkern. Maar los van het lokale erfgoed is een bezoek aan de AGM vooral gewoon werk en plicht. 

Europeana is namelijk niet alleen een website en een stichting (tegenwoordig onze kantoorgenoten), maar vooral ook een platform en een netwerk. Een aantal jaren geleden is de koers ingezet naar meer bevoegdheden voor het netwerk. De leden (inmiddels meer dan 1500) hebben direct inspraak op het beleid en de prioriteiten. Bij bevoegdheden horen ook verantwoordelijkheden. Als gevolg vormen discussies over en uiteindelijk goedkeuring van verantwoording van voorgaande en planning van aankomende activiteiten een deel van het programma

Uitzicht Riga

Verkiezingen

Het Europeana Network kent een gekozen bestuur, de Members Council. Op die manier hebben we als leden direct invloed op de organisatie en de toekomst van Europeana. Onze directeur, Marco de Niet, heeft sinds vorig jaar daarin zitting. Rondom de AGM zijn er telkens verkiezingen. Dit jaar liep de termijn af van enkele bekende vertegenwoordigers in het netwerk. Een aantal was herkiesbaar, maar er waren ook nieuwe kandidaten. De keuze is lastig. Ieder lid heeft maar drie stemmen. Waar kies je voor? Ervaring of nieuwe impulsen? Beleid of uitvoerders? Generalisten of specialisten? Oost of West? Zuid of Noord? Beheerders of gebruikers? Publiek of privaat? In- of outsiders? Het resultaat is inmiddels bekend en we hebben komend jaar maar liefst negen Nederlands-Vlaamse vertegenwoordigers. 

Impact

In het kader van de verantwoording was er op de AGM aandacht voor Europeana 1914-1918. Wat mij betreft een succesvol programma. Goed gebruikmakend van bestaande kennis en mogelijkheden binnen Europeana, vernieuwend en aansprekend. Maar ja, hoe onderbouw je dat? Speciaal daarvoor heeft het Europeana Network in een zogenaamde Task Force met deelname van DEN het Impact Framework ontwikkeld. 1914-1918 is een goed voorbeeld van de potentie om waardecreatie richting verschillende belanghebbenden (publiek, collectiehouders, creatieve industrie, financiers) inzichtelijk te maken. Het is een noodzakelijke activiteit waarvoor ook DEN zich in Nederland inzet, via indicatoren en de statistieken van eNumerate (inmiddels structureel gefincancierd via Europeana). Als onderdeel van het managementprogramma van DEN maakten dit jaar twaalf directeuren van erfgoedinstellingen kennis met dit instrument en de eerste reacties waren positief.

Europeana Network Association AGM 2016 - 8 November - Ignite talks round 2 - Track 3: Impact & Sustainability from Europeana

Alternatief voor DISH

De AGM is jaarlijks een unieke mogelijkheid voor leden om internationaal te netwerk. Europeana is in staat om voorlopers buiten Europa als sprekers te trekken. Vooral de presentatie van Shawn Averkamp van de New York Public Library sprak me aan, maar daarover misschien later nog eens. De AGM biedt ook een open podium via de zogenaamde Ignite Talks. Collega Gerhard Jan Nauta brak nog maar eens een lans voor het delen van gegevens over digitalisering in Europa. Voor mij is de jaarlijkse conferentie van Europeana het beste alternatief voor DISH. En het mooie is, ieder lid kan tegen relatief weinig kosten deelnemen. Wat teleurstellend vind ik dan hoe weinig instellingen en erfgoedprofessionals de moeite nemen. Vanuit Nederland was naast DEN, APEF en Beeld en Geluid alleen Erfgoed Leiden e.o. vertegenwoordigd.

 

Directe deelname

Persoonlijk denk ik dat erfgoedinstellingen in Nederland en de samenwerking binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed veel profijt kunnen hebben van een succesvol Europeananetwerk in de gezamenlijke ambitie om (digitaal) erfgoed van waarde te laten zijn voor gebruikers. Ik zie daarvoor bevestiging in de twee strategische prioriteiten die Europeana in Riga presenteerde: 

  1. Modernise approach to user
  2. Insanely easy and rewarding for content providers
Binnen de uitwerking van punt 2 speciale aandacht voor Europeana Direct waarin expliciet wordt voortgebouwd op de visie en resultaten van 'mijn' Europeana Inside project. Delen van collecties direct aansluitend op de werkprocessen binnen collectiebeheerders. Hoogwaardige metadata en digitale objecten bijdragen; verbindingen en gebruikstatistieken ontvangen. Dat is het toekomstbeeld dat lonkt. Met deze koerswijziging sluit Europeana goed aan op de aanpak van NDE in Nederland en wordt het ook voor leveranciers van Collectie Management Systemen aantrekkelijk om zich ook in het Europeananetwerk te positioneren.

Kom in actie
Voor meerdere partijen alle reden volgens mij om Europeana actief te volgen en te steunen. En dat blijft hard nodig want de continuiteit is nog niet verzekerd. Nederland heeft zich daar vorige jaar voor ingezet met de Council Conclusions als resultaat, maar de toekomst van Europeana ligt niet alleen in handen van de Europese Commissie. EC-vertegenwoordiger Federico Milani herinnerde ons daar in zijn presentatie nog maar eens aan.  Steun en medewerking van nationale overheden, creatieve industrie en musea, archieven en bibliotheken in Nederland en de rest Europa is cruciaal. Dus sluit ik af met de vraag aan jullie: wat kan jij doen binnen het Europeana Network? 
6 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.