Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Gastblog Vincent de Keijzer

12 oktober 2016
Eén van de sprekers op de matchmakingsbijeenkomst die NDE Zichtbaar organiseerde op 30 september was Vincent de Keijzer, kwartiermaker van het Knooppunt Erfgoedleveranciers. Hij schreef voor ons onderstaand gastblog.


Vincent de Keijzer presenteert het KnEL.

Vincent de Keijzer presenteert het Knooppunt Erfgoedleveranciers (KnEL) in zijn rol als Kwartiermaker. Het idee van een samenwerkingsverband van ICT-leveranciers binnen de creatieve industrie is ontstaan aan één van de discussietafels bij de presentatie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed op 9 maart 2015. De aanwezige erfgoedsoftware leveranciers gaven aan behoefte te hebben aan structureel overleg om gezamenlijk generieke en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Daarmee willen zij een bijdrage leveren aan de uitwerking van de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de thema’s van CLICKNL Cultureel Erfgoed.

Aandacht voor borging
Het KnEL heeft zich in de afgelopen tijd georiënteerd op de manier waarop hun samenwerking met het NDE het beste vormgegeven kan worden. Daarbij viel het hen op dat de verhouding tussen de leveranciers en het erfgoedveld soms nogal gespannen is. Veel leveranciers vinden erfgoedinstellingen matige opdrachtgevers omdat ze hen in een te laat stadium betrekken bij hun plannen en niet transparant zijn in de opdrachtverlening. Verder staat naar hun smaak de eindgebruiker te weinig centraal en worden projecten vaak louter gesubsidieerd op basis van innovatieve kracht. De borging van het project na oplevering en hergebruik van gecreëerde content heeft te weinig aandacht.
Voor de erfgoedpartners is het creëren van een draagvlak voor een project in de eigen instelling vaak lastig genoeg. Als vervolgens de leverancier zegt dat het plan eigenlijk niet goed gedefinieerd is en de voorgestelde oplossing ter discussie wil stellen wordt dat niet gewaardeerd. Veel instellingen zien de leveranciers als louter commercieel en daardoor niet te vertrouwen. Bovendien hebben veel  erfgoedpartijen ervaringen met vendor lock-in (grote afhankelijkheid van één leverancier). De enige manier om daaronder uit te komen is om te dreigen met overstappen naar een concurrent. Sommige erfgoedinstellingen zijn ervan overtuigd dat je leveranciers hard tegen elkaar moet uitspelen.

Gesprekken
Voor de komende periode wil het KnEL vooral inzetten op het verbeteren van de vertrouwensrelatie tussen hen en het erfgoedveld. Zij willen een dialoog op gang brengen om de vooringenomen ideeën over elkaar te nuanceren. Uiteindelijk hebben alle partijen belang bij een goede samenwerking. Het KnEL zal in de komende maanden gesprekken initiëren met het NDE, subsidiegevers en erfgoedinstellingen. Daarnaast biedt het KnEL erfgoedpartijen de mogelijkheid om plannen voor projecten en producten in een heel vroeg stadium al voor te leggen aan de markt. Deze ‘Marktconsultatie’ kent twee vormen:


Generatiekloof?
Tijdens het nagesprek heb ik de plannen voor de marktconsultatie verder toegelicht. In het algemeen werd er positief gereageerd op dit initiatief. Daarnaast is ervooral doorgepraat over  de samenwerking tussen erfgoedinstellingen en leveranciers. Er was veel herkenning voor het beeld dat ik in mijn presentatie heb geschetst, maar ook veel verbazing over de praktijk in veel erfgoedinstellingen. Blijkbaar is de complexiteit van die praktijk voor buitenstaanders moeilijk na te voelen. Op de achtergrond van dit soort discussies speelt vaak een generatieconflict. Jongeren verdenken de oudere erfgoedprofessionals van behoudzucht en onnodig protectionisme. Dat is niet altijd terecht. Veel specialisten zijn wel degelijk bereid om hun collecties beschikbaar te maken als hun rol daarin opnieuw en goed wordt gedefinieerd. Een ander element dat vaak in dit soort discussies terugkeert is het geloof in standaarden en vooral het van bovenaf opleggen ervan. Het is dan verhelderend om uit te leggen hoe de dagelijkse praktijk vaak haaks staat op het werken volgens strakke richtlijnen. En dat je, als je vandaag begint met de invoering van een standaard, je nog geen oplossing hebt voor alles wat je tot vandaag hebt beschreven.
 
4 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.