Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Bijeenkomst NDE Zichtbaar - Matchmaking

10 oktober 2016 - Annemieke Arendsen
Op 30 september organiseerde NDE Zichtbaar een matchmakingsevent naar aanleiding van de Call for Proposals die afgelopen zomer meer dan zeventig projectvoorstellen opleverde. Annemieke Arendsen, communicatiemedewerker voor Netwerk Digitaal Erfgoed, schreef een blog over de middag.

De meer dan zeventig ingediende projectvoorstellen van waren stuk voor stuk mooie projecten die als doel hadden erfgoed zichtbaar te maken, waarbij de gebruiker van erfgoed centraal staat. Helaas konden niet alle voorstellen gehonoreerd worden, maar om de projecten verder op weg te helpen organiseerde het NDE in samenwerking met CLICKNL Cultureel Erfgoed dit event, waarbij projecten gepitcht werden en waar ook een groot aantal fondsen aanwezig was om de aanvragers verder te helpen op weg naar verdere financiering.

De bijeenkomst bestond uit een plenair gedeelte en daarna drie parallelsessies. De opening van de middag werd verzorgd door Olaf Andersen, regisseur digitaal erfgoed bij het Ministerie van OCW. Hij legde er de nadruk op dat de erfgoedinstellingen ´goud in handen´ hebben. Door de collecties dichter bij de gebruiker te brengen zorg je voor een win-winsituatie: als instelling kan je laten zien wat je te bieden hebt en als gebruiker krijg je wat je zoekt en misschien wel meer. Hij benadrukte nog dat dit niet alleen geldt voor de grote instellingen, maar ook dat de kleine musea er belang bij hebben om mee te doen. Anja Tollenaar, coördinator NDE Zichtbaar, sloot in haar welkomstwoord hierbij aan door erop te wijzen dat de dialoog met de gebruiker in veel voorstellen terug te zien was.


Het zesde knooppunt
Vincent de Keijzer vertegenwoordigde wat binnen het NDE ook het zesde knooppunt wordt genoemd: het Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers(KnEL) die samenwerken met de erfgoedinstellingen bij digitaliseringsprojecten. Hij noemde een aantal opvallende punten die hij signaleert in de samenwerking tussen erfgoedinstellingen en de leveranciers. De meest in het oog springende hierin was het feit dat de softwareleveranciers vaak erg laat bij de projecten worden betrokken. Volgens De Keijzer is het van groot belang dat een instelling de leverancier al in een vroeg stadium bij het project betrekt: dan loopt binnen de projecten de uitwisseling van ideeën vaak veel soepeler: samen brainstormen levert vaak al veel op. Dit is wat hij met het KnEL probeert te bereiken middels korte en langere voorgesprekken. Later in de middag was het voor de bezoekers mogelijk om één op één hierover met hem in gesprek te gaan.


Vincent de Keijzer

PitchesPitches
Het derde deel van het plenaire gedeelte bestond uit pitches van projecten uit de call. De projecten waren alle gericht op het presenteren van digitale collecties, en tegelijk heel uiteenlopend. Van een app waarmee verdwenen gebouwen digitaal tot leven worden gewekt tot een toepassing die het mogelijk maakt om bij het hedendaagse weerbericht een schilderij met het bijpassende weerbeeld te laten zien.Zo kan je op een herfstachtige dag opeens geconfronteerd worden met een VOC-schip in een zuidwesterstorm als je even op buienradar kijkt. De app History2go zorgt ervoor dat jij niet op zoek hoeft naar de interessante verhalen uit de geschiedenis, maar dat die naar jou toe komen terwijl je onderweg bent. De doelgroepen van de projecten liepen uiteen: zo was er Blanco, gericht op het onderwijs (bij deze pitch gingende deelnemers zelf aan de slag met hun smartphone, precies zoals het er straks in de klas ook aan toe gaat). In dit project werkt ThiemeMeulenhoff samen met het Rijksmuseum om afbeeldingen met een historische waarde in de klas te brengen. Maar er was ook een project van Wikimedia dat tot doel heeft om meer materiaal op Wikimedia Commons te krijgen vanuit de wereld die ´niet het Westen´ is, omdat daar grote vraag naar is bij Wikipedianen wereldwijd. Zij doet dit bijvoorbeeld door het toevoegen van allerlei beeldmateriaal uit het Museum van Wereldculturen, via een exchange platform voor gedeeld cultureel erfgoed. Tot slot was er nog stART, een samenwerking tussen Kennisland, Studio Parkers en Sarako, die erfgoed laat zien in je browser tijdens het surfen.


Presentatie stART

Verliefd op API´s
Na de pauze hadden bezoekers de keuze uit drie sessies: in gesprek met Vincent de Keijzer, de regelingen van de aanwezige fondsen verkennen, of een rondetafelgesprek met de pitchers. Ik schoof aan bij het rondetafelgesprek. In het gesprek ging het al snel over het aanleveren van data. Immers, “om goed zichtbaar te zijn, heb je goede data nodig”, zoals Menno den Engelse eerder die middag stelde. Aan Oebe Rombout, van de eerder genoemde app over het ´weer van weleer´, werd gevraagd hoe de data aangeleverd wordt, want niet alle historische afbeeldingen zijn getagd op het weer. Dit beaamde hij, er zal enig handwerk bij komen kijken, wellicht van gebruikers. Hierop kwam het gesprekover de talloze voordelen van API´s. Ad Aerts (UvA) ging zelfs zo ver te zeggen dat hij ´verliefd was op API´s´, omdat ze zowel metadata als afbeeldingen uit een site kunnen halen. Ook de voordelen van Persistent Identifiers, unieke identificatiecodes voor digitale objecten, kwamen aan de ordein het gesprek.


Het rondetafelgesprek

User generated content
Er speelt bij sommige erfgoedinstellingen koudwatervrees over het 'opengooien' van je database: als alles vrij beschikbaar wordt komen mensen misschien niet meer naar je museum. Het gesprek komt op de voordelen van het delen van je data: Bibi Bodegom, verbonden aan de Collectie Gelderland, wijst op de verrijking van de data die juist kan optreden door interactie met het publiek: het publiek kan informatie toevoegen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij Europeana met een extra veld voor user generated content. Ook experimenteert Europeana Sounds momenteel met annotatie door gebruikers. Als prachtig voorbeeld van user generated content wordt Wikimedia aangehaald.Hierop vertelt Sandra Rientjes van Wikimedia Nederland over Wikidata: data uit Wikipedia waarvan we zeker weten dat het klopt. Nadelen zijn er ook, er treedt vaker vandalisme op, bij Wikimedia een bekend probleem. Soms wordt aan Middelbare scholen de toegang geblokkeerd. Hoewel dit probleem vaak niet is te voorkomen, weegt het niet op tegen de voordelen van user generated content.

Rob Sudmeijer van Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff is een groot voorstander van het openstellen van data. Als uitgever is hij helemaal afgestapt van het afschermen van je data en focust hij zich op de toegevoegde waarde van het delen van content. Zo maken de online toepassingen van het materiaal juist een verrijking van de data mogelijk, door te zien wat de groepen leerlingen met de gegevensdoen. Voor zijn onderwijsapplicatie gebruikt hij beelden uit bijvoorbeeld de collectie van het Rijksmuseum. Als een afbeelding daaruit vaak aangeklikt is, zegt dit iets over hoe er met dit materiaal gewerkt wordt in het onderwijs. Beelden spreken meer tot de verbeelding dan tekst, dit uitgangspunt blijkt een goed te werken op de wisselwerking tussen leerling en docent.

Het wordt duidelijk dat er veel manieren zijn om creatief met erfgoeddata om te gaan en dat er nog veel meer manieren zijn om deze data bij de gebruiker te krijgen, of dit nu scholieren zijn, museumbezoekers of mensen die het weer aan het checken zijn. Er borrelt van alles aan mooie zichtbaarheidsprojecten binnen de erfgoedsector. Dit wordt nog meer duidelijk als ik na afloop nog even de ´fondsenzaal´ inloop. Het is hier nog altijd druk en de gesprekken zijn nog in volle gang. Ook bij de netwerkborrel is het nog lang gezellig. Mijn algemene indruk is die van een vruchtbare bijeenkomst met hopelijk veel nieuwe inzichten en contacten.

Lees ook het gastblog van Vincent de Keijzer over de matchmakingsbijeenkomst.
 
3 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.