Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Onderzoek naar user generated content: deel 2

1 mei 2015 - Josine Blom
Wat moet je doen om user generated content te kunnen verzamelen, verwerken beheren en (her)gebruiken? Deze vraag stond centraal bij mijn stage bij DEN. Met behulp van deskresearch en interviews met instellingen gaf ik antwoorden op vragen over het gebruik en beheer van user generated content. In deze blog vind je de belangrijkste bevindingen.


Bron: www.postano.com

Wat is user generated content?

Het onderzoek begon met het formuleren van een definitie die bruikbaar zou zijn voor de Nederlandse erfgoedinstelling en zou worden gebruikt in de rest van het onderzoek. In mijn vorige blogbericht had ik al een eerste definitie, deze is gedurende het onderzoek nog meerdere keren aangepast. Uiteindelijk wordt user generated content voor dit onderzoek en de bijbehorende producten (kennisdossier, onderzoeksrapport etc’) gedefinieerd als: “ Content en-/ of materiaal dat gecreëerd is door (niet-) professionele gebruikers buiten een erfgoedinstelling of organisatie als reactie op de collectie en informatie van de instelling.”

Wat gebeurt er in Nederland op dit gebied?

Naast deskresearch heb ik ook interviews afgenomen met Nederlandse erfgoedinstellingen die op dat moment bezig waren met UGC- projecten. Om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken in het Nederlandse erfgoedveld heb ik een overzicht gemaakt met alle Nederlandse UGC projecten. In totaal staan er 41 Nederlandse projecten van verschillende instellingen uit de erfgoedsector. Op basis van dit overzicht heb ik 10 instellingen gekozen en geïnterviewd over hun praktijkervaringen met UGC projecten: Naturalis, Archief Eemland, Picturea, Het Rijksmuseum, Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Gemeentemuseum Den Haag, Het Nationaal Archief, Gemeente Littenseradiel, Het Amsterdam Museum en het Stadsarchief Amsterdam.

Samen boden deze instellingen een totaaloverzicht waarin verschillende soorten instellingen (museum, Technisch partner, Bibliotheek, gemeente, archief) en verschillende soorten projecten zaten (Transcriptie, tagging, contextualisatie, aanvullen van de collectie etc). De meeste van deze instellingen hadden op dat moment meerder projecten lopen of in het verleden ook al UGC- uitgevoerd.

Resultaten onderzoek

Op basis van de interviews kon ik direct een aantal duidelijke conclusies trekken:
Naar aanleiding van deze conclusies ben ik de literatuur die ik had verzameld voor de deskresearch op zoek gegaan naar overeenkomsten en verschillen met buitenlandse ugc projecten en eventuele oplossingen voor de problemen. Dit leidde mij tot een aantal artikelen over UGC projecten uit Engeland (Loverance, R, z.d. & Ridge, M, 2007 & Durbain, G, z.d.) en een aantal onderzoeken die waren uitgevoerd rondom het project MOCCA van het Stadsarchief Amsterdam en Picturae (Fleurbaay, E. & Eveleigh, A.,2012 & Noordegraaf, J. & Bartholomew, A.& Eveleigh,A., 2014).

De bronnen uit Engeland toonde dat daar al nagedacht werd over duurzaamheid van UGC content, en beheerstermijnen/regelingen, waar er in Nederland nog word nagedacht over de wijze van opslaan. Op basis van de Engelse onderzoeken en de interviews kwam ik tot 4 manieren van opslaan van UGC die instellingen kunnen gebruiken op basis van soort content en doel van het project.

De bronnen van MOCCA boden een mooi overzicht van alle mogelijkheden voor het uitoefenen van controle op de content die de crowd levert, zodat de redactietijd na afloop flink kan worden ingekort. Hiermee wordt dus de aarzeling van de kwaliteit ingeperkt en word het knelpunt van de controle achteraf verminderd.

Door de combinatie van interviews en deskresearch bronnen kon ik een totaalbeeld schetsen van alle mogelijkheden die UGC de Nederlandse erfgoedsector kan bieden en de verschillende mogelijkheden voor het omgaan met deze nieuwe vorm van content.

Het onderzoeksrapport sluit ik af met adviezen die antwoord geven op de vraag: Wat moeten Nederlandse erfgoed stellingen ondernemen om op professionele wijze user generated content te verzamelen, verwerken, beheren en (her)gebruiken)? “.Het kan erfgoedinstellingen helpen met het opzetten en uitvoeren van een user generated content project.

Als je meer wilt lezen over het onderwerp of zelf een user generated content project wil starten kun je via de link hieronder het kennisdossier user generated content lezen, en het volledige onderzoeksrapport vinden. Ben je benieuwd naar proces van dit onderzoek kun je mijn vorige blogpost van 20 november lezen.

In het kader van kennis delen nodigt DEN je uit om je user generated content projecten aan te melden in de projectenbank.

Meer informatie  
3 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.