Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verslag conferentie 2d+3d Photography – Practice and Prophecies

28 april 2015 - Robert Gillesse
Op 15 en 16 april vond in het Rijksmuseum de conferentie plaats onder de banier: 2d+3d Photography – Practice and Prophecies. Deze bijeenkomst had als voornaamste doel het eens te worden over een aantal uitgangspunten – gepresenteerd onder de noemer The Amsterdam Principles – aangaande highend museum- en erfgoedfotografie. 

Daarbij moet worden gedacht aan een gestandaardiseerde manier van objectfotografie (neutrale achtergrond o.a.), de ondersteuning van de Metamorfoze dan wel de Fadgi richtlijnen, het duurzaam opslaan van de digitale bestanden en het bieden van toegang voor zowel gewoon publiek als onderzoekers. Daarmee was iedereen – bleek aan het einde van de conferentie – het roerend eens. Daarnaast was de conferentie ook met name een ontmoeting tussen museumfotografen en imaging specialisten uit meer dan 20 landen. Die uitwisseling van kennis en ervaring in de workshops en de 1:1 gesprekken was uiteindelijk het belangrijkste.

Speciale aandacht was er ook voor 3d digitalisering/fotografie. Een manier van reproductie die zeker voor de museumfotografie een enorme vlucht gaat nemen. De grote vraag die we op de conferentie wilden stellen, was of de tijd inmiddels rijp is voor enigerlei vorm van richtlijnen of dat het daar – wegens een spervuur aan technische vernieuwing - nog te vroeg voor is. Een vraag waarop aan het einde van de conferentie nog geen duidelijk antwoord werd gegeven. Dit vraagt dus nog om meer onderzoek en aandacht.
  
De conferentie bestond uit een aantal plenaire lezingen, een groot aantal workshops en lezingen. Een afwisselend en leerzaam programma waaraan ondergetekende als lid van de programmacommissie een bescheiden bijdrage aan heeft geleverd. In het onderstaande enige subjectieve en incomplete indrukken:

Organisator Cécile van Harten opende de conferentie en vroeg de bezoekers gedurende de conferentie te reflecteren op de Amsterdam Principles.

Jan de Bont, cameraman en regisseur (van o.a. Speed en Twister) en verwoed fotografie-verzamelaar, gaf de eerste keynote en deed dat met verve. Een mooi verhaal over de hobbelige overgang in de Hollywood filmindustrie  van analoog naar digitaal. Compromissen tussen kwaliteit, onrijpe technologie en budget leiden daarbij niet altijd tot het optimale resultaat. In die zin niet anders dan de erfgoedsector – al is de schaal van een iets andere orde.     

Tim Zaman, onderzoeker van de TU Delft, gaf een interessante lezing over vooruitgang in de fotografie. Zaman wees in zijn lezing onder andere op het probleem van de ambiguïteit van fototestkaarten (of test- kalibratie targets). Omdat elke kaart zo zijn eigen afwijkingen heeft is het noodzakelijk deze te meten voordat die kan worden ingezet bij de kalibratie van scanners en camera’s. Qua 3D-fotografie en als ervaringsdeskundige maker van een 3D-reproductie van het Joodse Bruidje van Rembrandt gaf Zaman aan dat er nog veel moet gebeuren voordat we echt tot een betrouwbare reproductie kunnen komen. Zaken als bijvoorbeeld reflectie en doorschijnendheid zijn nog onvoldoende uitontwikkeld om echt tot een betrouwbare kopie van het origineel te kunnen komen. 

Rob Erdmann, onderzoeker in dienst bij het Rijksmuseum en de Radboud Universiteit, gaf een demo van de door hem gebouwde prachtige curtain webviewer (onder andere ingezet voor de http://boschproject.org/ website) waarbij het mogelijk is om röntgen opnames, infrarood reflectorgrafie en infrarood fotografie afbeeldingen naadloos naast elkaar te plaatsen. Op deze manier kan de onderzoeker en gebruiker allerlei verborgen elementen in het schilderij ontdekken – zoals zichtbaar in dit voorbeeld (let op de door Bosch overgeschilderde figuren op het linker en rechter paneel).

Günter Waibel van het Smithsonian Institute gaf een indrukwekkende lezing over de grote hoeveelheid materiaal die zij bezig zijn te digitaliseren – streven is 16 miljoen objecten - en de steeds verfijndere manieren om de productie en efficiëntie te verhogen. Ze zijn nu zo ver dat ze het hele proces van het lichten van een object, het digitaliseren, de opname in het DAM, tot aan de webpublicatie hebben weten terug te brengen tot drie uur. Een van de interessante ideeën die het Smithsonian hanteert bij die verfijning van de werkmethodes is het uitproberen van workflows (“workflow prototypes”). De tijd die daar in wordt geïnvesteerd wordt later veelal terugverdiend. Een ander interessant idee is dat van object driven resolution: per object(groep) wordt de benodigde resolutie bepaald. Leuk en nog leerzaam ook was de Captain Capture comic. 

De wetenschapper en directeur van Factum Foundation for Digital Technology Adam Lowe sloot dag 1 af met een spervuur van nieuwe imaging 3d technieken en licht filosofische beschouwingen betreffende conservering en authenticiteit.  Hij belichtte ook één van de meer opvallende projecten van de Factum Foundation: de op 0,1 mm nauwkeurige 3D-reconstructie van de tombe van Toetanchamon. Omdat de originele tombe ernstig had te leiden onder het massatoerisme is deze facsimile gemaakt.

Dag 2 werd geopend door de kleurwetenschapper Roy Berns (Rochester Institute of Technology). Een technisch en boeiend  verhaal. Zo hield hij een pleidooi voor het gebruik van de ProPhoto RGB color space die een nog groter gamut (kleurmogelijkheden) heeft dan de – door DE BASIS en Metamorfoze aanbevolen – ECIv2 en Adobe RGB. Berns heeft ook een speciaal calibratie target  - het artist paint target - ontwikkeld dat de pigmenten van schilderijen dichter benaderd.

Pedro Santos van het Fraunhofer institute gaf een impressie van het spectaculaire concept voor een 3D-digitaliseringsstraat die het op hoge snelheid verwerken van 3D-objecten mogelijk moet maken. Onderstaande video geeft een mooie indruk: Vincent Rossi van het Smithsonian Institute gaf een demo van hun voortvarende 3D-digitaliseringsprogramma dat varieert van het 3D-scannen van de Space Shuttle tot een 3D-rreproductie van president Obama. Ook op dit gebied probeert het Smithsonian tot efficiënter en snellere productie en snelheid te komen. Een kleine proeve van het kunnen van het Smithsonian vindt u hier.

De altijd interessante wetenschapper Bernard Fischer van the University of Indiana gaf een fijn inzicht in een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van 3D-scannen. In zijn optiek wint de photogrammetry methode ( http://en.wikipedia.org/wiki/Photogrammetry) het inmiddels van laser scanning/structured light scanning methode. Het eerste is goedkoper, sneller en inmiddels net zo nauwkeurig als de laser methode. Een andere opvallende ontwikkeling is het gebruik van drones in combi met camera om archeologische sites te 3D-scannen. Fisher wees ook op de enorme ontwikkeling van webml viewers die het aanbieden van 3D-content veel makkelijker maakt dan een aantal jaar geleden.

Sarah Saunders, zelfstandig adviseur en eigenaar van Electric Lane hield een gloedvol pleidooi voor het gebruik van gestandaardiseerde IPTC metadata in de headers van museum images (vanuit het Screm Project). Ondergetekende schreef er al eens eerder een blog over. In haar optiek raken de afbeeldingen los van de metadata onnodig verweesd. Saunders gaf een demo van een recent ontwikkelde tool die mogelijk maakt gestandaardiseerde en voor de erfgoedsector geschikte IPTC velden aan images toe te voegen.
Tags:
3D   beelddigitalisering   fotografie  
5 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.