Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Week van het Digitaal Erfgoed (Dag 2) - De rondetafelgesprekken

27 maart 2015 - Marco De Niet




De Week van het Digitaal Erfgoed bestond uit drie bijeenkomsten: de officiële presentatie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, een reeks rondetafelgesprekken met andere sectoren en domeinen en een studiedag voor erfgoedprofessionals. DEN heeft de tweede dag met de rondetafelgesprekken gecoördineerd. Hier presenteren we de resultaten ervan.

Op dinsdag 10 maart vonden in het KIT te Amsterdam zeven rondetafelgesprekken plaats met vertegenwoordigers van werkterreinen die grenzen aan de erfgoedsector. Het doel van deze rondetafelgesprekken was om te bespreken hoe de plannen voor nationale voorzieningen voor het digitaal erfgoed zich verhouden tot de digitale voorzieningen die in andere sectoren of domeinen bestaan of in wording zijn. De zeven tafels waren: Er was ook een tafel gepland voor het domein 'Ruimtelijk Ordening' maar deze moest helaas op het laatst afgelast worden door te veel afmeldingen.  

De rondetafelgesprekken adresseerden twee perspectieven:  
  1. In welke opzicht zijn nationale voorzieningen voor digitaal erfgoed nuttig voor jouw sector/domein?
  2. Welke ontwikkelingen in jouw sector/domein beïnvloeden de plannen voor de nationale voorzieningen voor digitaal erfgoed?
Per tafel is een korte rapportage opgesteld waarin de reacties op deze vragen zijn gedocumenteerd. Ook zijn er enkele algemene conclusie getrokken over alle domeinen en sectoren heen. De adviezen en andere uitkomsten van de rondetafelgesprekken worden meegenomen in het werkprogramma van het Netwerk Digitaal Erfgoed, dat in 2015/2016 invulling gaat geven aan de nationale strategie.  
 
Bekijk de resultaten van de rondetafelgesprekken
9 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.