Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Evaluatie projecten Netwerk Digitaal Erfgoed uit 2013/2014

26 maart 2015 - Marco De Niet
De Werkgroep Monitoring van het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft een rapportage opgesteld ter evaluatie van de projecten die in 2013/2014 door de partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn uitgevoerd. 

Deze maand is de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed gepresenteerd in de Week van het Digitaal Erfgoed. Deze Nationale Strategie is opgesteld door het Netwerk Digitaal Erfgoed, een samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen, kennisinstellingen en het ministerie van OCW. In de aanloop naar deze strategie (met bijbehorend werkprogramma) hebben de partners in het Netwerk in 2013/2014 al enkele projecten uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij was dat de projecten ten goede moesten komen aan de hele erfgoedsector en de vernetwerking moesten versterken.

In het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2013 ook een Werkgroep Monitoring ingesteld. Deze bestaat uit Frank Bergevoet (RCE), Tjeerd de Boer (OCW), Pieter van Koetsveld (OCW), Trilce Navarrete-Hernandez (UvA), Ariela Netiv (BRAIN/Erfgoed Leiden en Omstreken), Marco de Niet (DEN) en Hans van der Windt (Beeld en Geluid). Eind 2014 heeft deze werkgroep een vragenlijst opgesteld om de negen NDE-projecten te evalueren op drie hoofdonderwerpen: maatschappelijke impact, de digitale collectie en versterking van het NDE-netwerk.
 
De negen projecten zijn:
 
1. Bibliotheken in een netwerk (gecoördineerd door de KB)
2. Born digital workflows (gecoördineerd door CCDD)
3. DIMCON/LOD (gecoördineerd door de RCE)
4. DIVE (Dynamisch Verbinden van Collecties op basis van Events) (gecoördineerd door B&G)
5. Erfgoedsoftwaremakelaar (gecoördineerd door Meertens & DEN)
6. Keurmerk/Toetsingsmodel Erfgoedsoftware (gecoördineerd door DEN)
7. Management development programma (gecoördineerd door DEN)
8. NCDD onderzoek nationale infrastructuur (gecoördineerd door NCDD)
9. Vivace (gecoördineerd door Digitale Collectie)
 
De afzonderlijke evaluatieformulieren van deze projecten zijn inmiddels allemaal gepubliceerd in de projectenbank van DEN.
 
De Werkgroep Monitoring heeft ook een rapportage opgesteld waarin een totaalbeeld wordt gegeven van de resultaten die in deze projecten zijn behaald.
 
Bekijk de resultaten van de NDE-projecten uit 2013/2014
8 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.