Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Open Erfgoed Koffie Leeuwarden

12 december 2014 - Eline Corée
Niet eerder werd een Open Erfgoed Koffie zo druk bezocht. Met 18 aanmeldingen en een behoorlijke hoeveelheid extra´s zat Café de Bak in Leeuwarden meer dan vol. Gelukkig konden we de groep opsplitsen in twee delen, waarbij de helft de FryskLab bus van Bibliotheekservice Fryslân kon bekijken terwijl de rest aanschoof voor een kop koffie en een goed gesprek.

Hans Laagland van Tresoar opende de Koffie met een samenvatting van de digitaliseringsprojecten waar Tresoar op dit moment mee bezig is. Een van die projecten is het aggregeren van het Fries Fotoarchief naar Digitale Collectie Nederland en daarna naar Europeana. Op dit moment is er vooral nog werk te verrichten op het gebied van licenties en rechtenbeheer. Tresoar kijkt onder meer hoe oude afspraken omgebogen kunnen worden naar nieuwe licentievormen. Intern wordt de data gereed gemaakt zodat het ondergebracht kan worden in de landelijke infrastructuur.
 
Tresoar is ook bezig met Wikipedia, in het kader daarvan werd op de dag van de Open Erfgoed Koffie een Wikipedia-dag georganiseerd. Meindert Reitsma legt uit dat hij een stageproject uitvoert om de eerste stappen te zetten de collecties van Tresoar in Wikipedia te integreren. De organisatie start met een project rondom Friese schrijvers. Er wordt gevraagd of het hier gaat om een Tresoar Wiki of integratie van Tresoar in Wikipedia algemeen. Antwoord is dat Tresoar per onderwerp data wil aanbieden aan Wikipedia als geheel, waarbij het zowel om tekst als afbeeldingen gaat. Ook bij dit project heeft de organisatie met rechten te maken, al ligt een deel daarvan bij hen zelf: die van de scans van kaarten en tekeningen. Qua rechten is Tresoar op dit moment vooral bezig met het beantwoorden van vragen rondom het beheren er van. Om aan te sluiten op de landelijke trend gaat qua rechtenvorm de voorkeur uit naar CC-BY-SA van Creative Commons (CC-BY-SA), dit moet nog wel worden goedgekeurd.
 
Naast Tresoar werd er ook gesproken over FryskLab, een initiatief van Bibliotheekservice Fryslân in samenwerking met onder andere de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. FryskLab is een mobiele Fab Lab bus, en is het eerste Europese Fablab dat opgezet is vanuit een bibliotheek. Het project wil een interesse in technologie en maker skills aanwakkeren, om daarmee mediawijsheid te versterken. Gebruikers van het lab, onder andere scholieren, krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van tools zoals 3D printers en laser snijmachines.
Frysklab gaf aan vooral interesse te hebben in het koppelen van digitale informatie met historische projecten en dit te ontsluiten naar het publiek, gefocust op het Friese erfgoed. Ze willen kijken naar aanknopingspunten die doorvertaald kunnen worden naar openbare bibliotheken.
 

Foto: Sebastiaan ter Burg

Als laatste werd er aandacht besteed aan het Deltaplan Digitalisering, een provinciebreed project waarbij de Friese erfgoedhubs data van alle (deelnemende) instellingen bij elkaar halen om dit vervolgens doorzoekbaar te maken en te presenteren. Op dit moment is het project in de fase waar gekeken wordt hoe het bestuurlijk georganiseerd zal worden, vervolgens wordt naar het technische aspect gekeken. Vanuit het project is een onderzoek uitgezet naar hoe de data getoond moet worden en hoe zo’n platform/site er uit zou moeten zien. Data moet integraal doorzoekbaar en presenteerbaar zijn. Er wordt onder andere uitgezocht hoe data ‘met elkaar kan praten’, hoe het gelinkt kan worden en vervolgens ontsloten via een website. De website van Tresoar is een soort voorproject voor het Deltaplan.
 
Sebastiaan ter Burg vraagt zich af hoe gebruikers betrokken kunnen worden bij de keuze wat er wel en niet gedigitaliseerd wordt. Antwoord is dat er een vooronderzoek is geweest voor het Deltaplan, waarin bij alle instellingen is langs gegaan om de wensen te inventariseren. Daarbij is wel gekeken naar bezoekersaantallen maar denken vanuit de doelgroep lijkt nog een verbeterpunt, bij meerdere Friese instellingen. Er is onlangs wel een Twitteractie geweest vanuit Tresoar, waarbij aan volgers gevraagd werd wat zij het liefst gedigitaliseerd wilden hebben. Het notarieel (archief) stond met stip op een. Tresoar geeft aan goed te zijn in spontane acties, maar is nog op zoek naar en manier hoe de hulp vanuit de community grondiger en structureler aangepakt kan worden. Er wordt gesproken over het bereiken van nieuwe doelgroepen. Een medewerker van een Openbare Bibliotheek geeft aan dat Tresoar klantenbesteanden van OB’s zou kunnen gebruiken om nieuwe doelgroepen te bereiken. Zo wordt ook de onderlinge samenwerking tussen OB’s en Tresoar bevorderd.
 
Na officiële afronding van deze Open Erfgoed Koffie bleven er nog een hoop mensen zitten voor een extra kopje. Josine en ik zijn na een uur verder praten toch maar richting trein gegaan, om de lange weg terug naar Den Haag in te zetten. We konden het natuurlijk niet laten nog even bij de aanwezige Frysklab bus binnen te stappen!
3 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.