Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Onderzoek naar user generated content

20 november 2014 - Josine Blom
De termen crowdsourcing en user generated content hoor je steeds vaker vallen in erfgoedinstellingen. Het is voor hen een manier om gebruikers te laten participeren in de werkzaamheden van de instellingen. Of is het meer dan dat? Kan je er als museum, bibliotheek of archief meer mee bereiken dan een actieve relatie met je publiek? En hoe doe je dat? Voor DEN zijn deze vragen reden voor het opstellen van een nieuw kennisdossier.

Tijdens haar stage bij DEN neemt Josine Blom, studente Informatiedienstverlening en -management (IDM) aan de Haagse Hogeschool, de taak op zich om antwoord te geven op de genoemde vragen. Gedurende twintig weken zoekt zij door middel van deskresearch en interviews met instellingen antwoorden op vragen over het gebruik en beheer van user generated content.

Het onderzoek
Mijn onderzoek begint bij het vinden van een goede definitie van de term user generated content. De term is vrij bekend maar de definities ervan verschillen erg van elkaar. Een goede beschrijving specifiek voor de erfgoedsector was ook nodig voor de afbakening van mijn onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat ik een goed beeld krijg van de huidige stand van zaken in het Nederlandse erfgoedveld. Wat doen Nederlandse erfgoedinstellingen met deze vorm van digitale content? Waar komen ze deze content tegen en op welke manieren maken ze er gebruik van?
De focuspunten van het onderzoek liggen op:
  1. Acquisitie: Hoe verzamelen instellingen user generated content? Gaat het vooral om de interactie of meer om de content? Wat kunnen erfgoedinstellingen bereiken met het verzamelen ervan?
  2. Verwerking: Hoe regel je het beheer rondom user generated content? Hoe differentieer je tussen user generated content en je eigen content? Is dat überhaupt nodig of wenselijk? En hoe zit het met auteursrechten?
  3. Opslag/beheer: Hoe en waar bewaar je user generated content ten opzichte van je eigenlijke collectie informatie? Hoe past dit in het informatiebeleid van je instelling?
  4. (her)gebruik: hergebruiken instellingen de content voor eigen doeleinden of andere producten en mag dit?

Het concept tot nu
Ik ben nu over de helft met mijn stage. De deskresearch is afgerond en ik heb een bibliografie opgesteld voor de onderbouwing van mijn onderzoek. Het interviewen is nu in volle gang. Ik heb inmiddels twee instellingen geïnterviewd: het Gemeentemuseum Den Haag over hun platform voor Delfts Aardewerk en Archief Eemland over het project Het Bewaren Waard.

De definitie van user generated content die ik nu gebruik in mijn onderzoek en hiervoor dus zelf heb geformuleerd is als volgt: “Content en/of materiaal dat gecreëerd is door (niet-)professionele mensen buiten een erfgoedinstelling of organisatie als reactie op de collectie en informatie uit de instelling.”
 
Het gaat dus specifiek om informatie die is gecreëerd door gebruikers of klanten van een instelling. Onder gebruikers vallen niet alleen de bezoekers, maar ook mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van de online diensten van een erfgoedinstelling. De vorm en aanleiding voor het creëren van de content is per project en instelling verschillend. Binnen het begrip user generated content zijn er een aantal verschillende gradaties te onderscheiden. Het onderscheid hiertussen zit in de mate van interactie waar de instelling op uit is.

De vorm van user generated content die het minste uit is op interactie wordt crowdsourcing genoemd. Bij erfgoed instellingen wordt deze manier van UGC verzamelen het meest gebruikt bij het ontsluiten van digitale collecties en het verzamelen van feitelijke gegevens. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld tags toekennen om de collectie doorzoekbaar te maken en/of de objecten uit de collectie  te omschrijven. Voorbeelden hiervan zijn alle projecten die te vinden zijn op het crowdsourcing platform Vele Handen, bijvoorbeeld Bevolkingsregisters 1874-1893 van het Stadsarchief Amsterdam.

Een vorm van user generated content die juist gericht is op veel interactie, wordt vaak user created content genoemd. Hierbij wordt er van de gebruikers enige creatieve inspanning gevraagd. Gebruikers creëren bijvoorbeeld eigen digitale objecten, zoals foto´s geïnspireerd op collectiestukken of verhalen en herinneringen die gebruikers hebben bij collecties(stukken). Een mooi voorbeeld hiervan is het Buurtwinkels project  van het Amsterdam Museum.

Het eindproduct
Doel van het onderzoek is het uiteindelijk om een onderzoekrapport te maken met daarin al mijn bevindingen uit de deskresearch en de interviews. Dit zal worden samengevat in een kennisdossier voor de kennisbank van DEN zodat instellingen die zelf willen starten met een UGC project of hun bestaande praktijken naast best practices willen leggen, er gebruik van kunnen maken.

Ik sta open voor inbreng van instellingen die ervaring hebben met UGC. Wilt u deze met mij delen of kent u een interessant project? Neem dan contact met mij op via josine.blom[a]den.nl. Mijn stage loopt nog tot 16 januari 2015, dus hoe sneller u mij verder helpt, hoe meer informatie ik kan verwerken!
7 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.