Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Archiefstukken, schilderijen en ander erfgoed in 3D. Verslag van DigitalHeritage2013 Congress in Marseille

5 november 2013 - Marco De Niet
Van 28 oktober t/m 1 november 2013 vond in Marseille, aan de oevers van de Middelandse Zee, de Digital Heritage Congress 2013 plaats. Dit congres is een bundeling van krachten van diverse reeds bestaande, voornamelijk wetenschappelijke conferenties, zoals Virtual Systems and Multimedia (VSMM) en Graphics and Cultural Heritage (GCH), en ook Unesco had zich aan het congres verbonden als co-organisator vanuit het Memory of the World-programma. Jeanine Tieleman en Marco de Niet bezochten het congres namens DEN en doen verslag.


Opening DigitalHeritage2013

Dat de oorsprong van Digital Heritage 2013 in de mediterrane landen lag, liet zich duidelijk zien in de nadruk in het programma op virtualisatie en 3D-reconstructie van archeologische vindplaatsen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dat maakte het congres interessant naast conferenties als Museums & The Web, OpenCulture en DISH, die meer vakconferenties zijn voor erfgoedbeherende instellingen. Ik hoorde een van de deelnemende museummedewerkers verzuchten dat het wel heel erg veel 3D was wat de klok sloeg, maar toch is het congres er in mijn ogen in geslaagd een brede dialoog te realiseren tussen wetenschappers (zowel humaniora als informatici), erfgoedinstellingen en andere spelers op het terrein van het digitaal erfgoed, zoals beleidsmakers en creatieve bedrijven.
  
3D-scanner van Frauenhofer institiuut op de Expo

Die laatste groep kwam goed aan bod in het expo-gedeelte van het Congres. Daar konden diverse installaties en serious games uitgeprobeerd worden. De expo was openbaar toegankelijk voor alle bezoekers van de indrukwekkende Villa Mediterranée, een van de drie locaties van het congres. Alleen al op de eerste dag trok de expo 1800 bezoekers. Het congres vond plaats in de Franse herfstvakantie, en dat betekende indrukwekkend lange rijen voor de musea, in het bijzonder voor het Mucem (Musée des Civilisation de l'Europe en de la Méditerranée) en het Fort Saint-Jean, de twee andere locaties van de conferentie.

In de keynotes werd een inzage gegeven in de ontwikkelingen die voor de deur staan op het gebied van 3D en erfgoed, vooral op het gebied van technologie, kwaliteit en opschaling. Ronduit indrukwekkend was de bijdrage van Harvard University over de 3D-reconstructie van de pyramiden van Gizeh, inclusief de geschiedenis van de diverse opgravingen daar. Met name interessant was de wijze waarop archiefdocumenten visueel onderdeel waren gemaakt van de 3D-beleving.

Er was een goede Nederlandse vertegenwoordiging, zowel in het programma als onder de deelnemers. Erfgoed Leiden was er met een grote afvaardiging en had er een teambuilding-evenement van gemaakt. Ook het Allard Pierson Museum, Naturalis, Beeld en Geluid en Europeana (toch ook een beetje Nederlands) waren goed vertegenwoordigd. Twee van de keynotes waren van Nederlandse sprekers: Harry Verwayen, die de strategie van Europeana voor de komende jaren toelichtte, en Tim Zaman, die aan de TU Delft promotieonderzoek doet naar de mogelijkheden van 3D om het oppervlak van schilderijen digitaal te reconstrueren en analyseren.

DISH/BMICE sessie in Marseille

DEN zelf heeft drie actieve bijdragen geleverd aan DigitalHeritage2013. Vlak nadat DEN de overeenkomst met Europeana en Het Nieuwe Instituut had getekend voor de organisatie van DISH2013, kwam het verzoek binnen of DISH niet ook in Marseille gehouden kon worden als onderdeel van DH2013. Na enig gewik en geweeg werd besloten DISH toch weer in Rotterdam te houden, o.a. omdat Europeana de organisatie van de Annual General Meeting, onderdeel van DISH, binnen handbereik wilde houden. Hoewel we niet DISH in Marseille wilden organiseren, wilden we wel het initiatief ondersteunen om van DH2013 de grootste digitaal erfgoedconferentie te maken. Dat hebben we gedaan met een 'Special Session', een workshop op het gebied van een van de kernonderwerpen van DISH, businessmodelinnovatie. Gewapend met het instrumentarium dat DEN en Kennisland in de projecten BMICE en BMICE-T hebben ontwikkeld, hebben we ons met 25 deelnemers in een intensieve sessie gebogen over een vraag die in Marseille te weinig werd gesteld: wat gebeurt er na de oplevering van het digitale eindproduct? Wie hebben er baat bij dat het beschikbaar komt en blijft? En hoe houd je het in stand? Zoals Javier Hernandez-Ros van DG Connect van de Europese Commissie tijdens de opening van het congres al onomwonden stelde: de komende jaren draait bij digitaal erfgoed alles om de impact die het heeft op brede of specifieke doelgroepen. 

Forum in de Unesco sessie over de Digital Roadmap

Een andere bijdrage van DEN aan het congres was ondersteuning aan Unesco bij de sessie over de 'roadmap' voor digitale duurzaamheid ter voorbereiding op de bijeenkomst in december in Den Haag. Die roadmap moet leiden tot een platform waar erfgoedinstellingen, overheden en de ICT-industrie informatie met elkaar uitwisselen over de noodzaak om digitale informatie voor de langere toekomst te kunnen behouden. Zie de position paper waaraan DEN heeft meegeschreven ter voorbereiding op deze sessie.

De derde actieve bijdrage van DEN was het voorzitten van de forumdiscussie rond het project Europeana Inside. Centraal in de discussie stond de relatie tussen erfgoedinstellingen, Europeana en de leveranciers van collectieregistratiesystemen. Het project Europeana Inside werkt aan een technische oplossing om collectiegegevens zo veel mogelijk geschikt te maken voor automatische aanlevering aan Europeana en andere portals en aggregatoren. In de discussie werden ontwikkelingen rond aggregatie en harmonisatie van metadata van verschillende kanten belicht.

Lange wachtrijen voor het MUCEM

Met een intensief 5-daags programma, ruim 500 deelnemers, veel netwerkmomenten en een levendige locatie (Marseille is dit jaar culturele hoofdstad van Europa) is het een congres een groot succes te noemen. Aan het eind van het congres in Marseille werd de optie besproken om het congres in 2015 naar Amsterdam te brengen. Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson Museum en een van de drijvende krachten achter het V-must netwerk heeft aangeboden een Nederlandse consortium te vormen om hier werk van te gaan maken. Ook DEN zal hier namens DISH aan bijdragen.
Tags:
unesco   3D   congres   internationaal  
3 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.